Elektronisk medicinsk post

Elektroniska medicinska journaler eller EMR betyder helt enkelt den skannade digitala versionen av en persons pappersjournaler. Den elektroniska journalen representerar en patientjournal av en patient inom en enda anläggning, såsom en läkarmottagning eller ett kontor. EMR är de digitala register som läkare eller organisationer upprätthåller för sina patienter för att hålla reda på deras behandling och nuvarande hälsotillstånd.

Information som elektronisk medicinsk post i allmänhet har

  Personlig information: EMR lagrar detaljerad information om patienten såsom höjd, vikt och blodgrupp etc.
  Patientens medicinska historia: Läkarna är alltid angelägna om att få veta om den tidigare medicinska historien för sin patient på uppdrag av vad de kan ge effektivare behandling ytterligare. EMR innehåller information om tidigare sjukdomar, mediciner och allergier hos patienten vilket hjälper läkarna att studera sina patienter mer effektivt.
  Diagnoslista: Informationen om patientens nuvarande behandling och medicinering lagras också i EMR: erna. Detta hjälper läkarna att fatta nödvändiga beslut efter att ha gått igenom de nuvarande hälsotillstånd.

All ovanstående information om personen integreras med läkarens system för praktikhantering som hanterar schemaläggning och fakturering.

Typer av EMR

 1. Serverbaserad EMR: Detta är vanligtvis beläget på övningsplatserna på en specialiserad dator som kallas ”Server”.
 1. Webbaserad EMR: Detta är i allmänhet beläget utanför EMR-företagets server som läkaren får tillgång till med hjälp av en internetanslutning. Det är också känt som mjukvaru- eller applikationstjänstleverantör.

Fördelarna med elektroniska medicinska journaler

  Mer läsbara och exakta data: Eftersom uppgifterna i EMR lagras i systemet så ger de mer läsbara och tydligare patientens hälsoplan.
  Lätt att komma åt information enkelt: All information som lagras i systemet kan nås var som helst.
  Förbättra dokumentationen: EMR-systemet förbättrar dokumentationen genom att ge tillgång till digital avbildning och specialtestning.
  Bättre integration mellan kliniken och faktureringsavdelningarna: Det finns mindre risker för misstag och bedrägerier i faktureringen efter det att systemet har antagits.
  Förbättrar effektiviteten och kommunikationen: EMR är till stor hjälp för läkarna att fatta viktiga beslut för behandlingen av patienten eftersom all information kan delas i realtid och därmed förbättra kommunikationsprocessen också.
  Förbättrad patientsäkerhet: EMR lagrar inte bara det aktuella tillståndet utan också patientens viktiga medicinska historia. Detta hjälper ytterligare till att ge bättre och säkrare behandling till patienten.
  Förbättrad spårning av labbinformationen: Alla labbtester och deras resultat är tillgängliga i systemet så att läkare såväl som patienterna kan gå igenom medicinska eller labrapporter snabbare.
 • Spårning av trender: EMR håller läkaren medveten om de aktuella förhållandena och trenderna för patientens hälsa genom att ge detaljer om blodtrycket, sockernivån eller intraokulära tryck.
 • Kostnadseffektivt: EMR hanteras av systemet som reducerar tiden och arbetskraften som är involverad i hanteringen av dessa poster.

källor:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4607324/
Hälsa IT