Elektroniska hälsoregister

Vad är elektroniska hälsojournaler (EHR)?

Elektronisk hälsojournal eller EHR är den systematiserade samlingen av patientens hälsojournaler och information i digitalt format. Dessa register sparas i systemet som gör det enkelt att lagra och överföra information. Till exempel har varje patient ett patientdiagram och en EHR är en digital version av detta. En typisk medicinsk EHR-rapport kan innehålla information om patientdemografi, mediciner, framstegsanmärkningar, hälsoproblem, vitala tecken, vaccinationer, tidigare medicinsk historia, röntgenrapporter och laboratoriedata etc.

EHR-systemet har utformats för att lagra data exakt och fånga patientens tillstånd effektivt. De är patientcentrerade register i realtid som direkt och säkert levererar informationen till auktoriserade användare. En av de största fördelarna med EHR är att det gör det möjligt för patienten att få sin medicinska historia och recept från sin läkare var som helst. Detta system har byggts för att gå utöver standard kliniska data och ge en bredare bild av patienternas medicinska tillstånd.

EHR-funktioner

 • Tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om patienternas hälsa
 • Snabb tillgång till patientens medicinska rapport för en samordnad hälso- och sjukvård
 • Säker delning av medicinsk information mellan patienter och andra kliniker
 • Minskning av kostnader genom minskat pappersarbete
 • Förbättra säkerheten och integriteten för patientdata
 • Hjälper leverantörer att förbättra produktiviteten

Vilka är fördelarna med elektroniska patientjournaler?

Elektroniska journaler erbjuder många fördelar för både vårdgivare, patienter och sjukvårdssystem. Här är några viktiga fördelar:

 1. Förbättrad tillgänglighet: EHR ger enkel tillgång till patientinformation när som helst och var som helst. Sjukvårdsleverantörer kan säkert komma åt patientjournaler på distans, vilket är särskilt fördelaktigt i nödsituationer eller vid behandling av patienter på olika sjukvårdsinrättningar.
 2. Enhanced Coordination of Care: EHR underlättar bättre samordning av vården mellan vårdgivare, specialister och andra intressenter som är involverade i en patients behandling. All relevant information, såsom sjukdomshistoria, testresultat och behandlingsplaner, kan enkelt delas, vilket säkerställer att alla som är involverade i patientens vård är på samma sida.
 3. Ökad effektivitet: Genom att digitalisera journaler effektiviserar EHR administrativa uppgifter som schemaläggning av möten, fakturering och recepthantering. Detta förbättrar arbetsflödets effektivitet, vilket gör att vårdgivare kan ägna mer tid åt patientvård.
 4. Minskade fel: EHR minimerar risken för fel i samband med oläslig handstil eller felplacerade pappersdokument. Elektronisk dokumentation är standardiserad och kan innehålla inbyggda varningar och påminnelser för viktiga uppgifter som läkemedelsavstämning och allergimeddelanden, vilket minskar sannolikheten för medicinska fel.
 5. Dataanalys och hantering av befolkningshälsovård: EHR:er möjliggör insamling och analys av stora mängder patientdata, som kan utnyttjas för initiativ för hantering av befolkningens hälsa. Sjukvårdsleverantörer kan identifiera trender, övervaka sjukdomsutbrott och implementera riktade insatser för att förbättra folkhälsoresultaten.
 6. Patient Empowerment: EHRs ger patienterna möjlighet att ta en mer aktiv roll i sin vårdresa. Patienter kan komma åt sina egna journaler online, granska testresultat och kommunicera med sina vårdgivare på ett säkert sätt via patientportaler. Detta främjar transparens och främjar en samarbetsrelation mellan patienter och vårdgivare.
 7. Kostnadsbesparingar: Även om den initiala investeringen i att implementera EPJ-system kan vara betydande, har studier visat att användningen av EPJ över tiden kan leda till kostnadsbesparingar genom minskat pappersarbete, färre överflödiga tester och förbättrad effektivitet.

Elektroniska journaler erbjuder en mängd fördelar som bidrar till bättre patientvård, förbättrade sjukvårdsresultat och ökad effektivitet i sjukvården.

Huvudinformation som EHR innehåller

 • Laboratorieresultat: EHR innehåller rapporter om alla patientens laboratorietester. Med EHR behöver patienten och vårdcentralen inte hålla dessa papper separat i filen.
 • Bilder från radiologi: EHR-systemet håller bilderna från radiologi som röntgenstrålar, så när leverantören behöver sådana bilder kan de enkelt få det från EHR-systemet.
 • Allergiinformation och varningar: Olika personer har olika hälsoproblem och all denna information lagras i EHR. EHR-systemet visar alla typer av allergifrågor och andra saker som en person är benägen för.
 • Immuniseringsdatum: Immuniseringsdatum lagras i systemet och resten ges till läkare såväl som till patienterna när de faktiska datumen är nära.
 • Läkemedel som är relevanta för patienten: EHR inkluderar läkemedel som har ordinerats av läkaren till patienten.
 • Patientens medicinska historia: Detta system innehåller inte bara information om det aktuella tillståndet utan också om patientens tidigare medicinska historia.
 • Progress Notes: Progress Notes visar hur patientens tillstånd förbättras med den föreskrivna medicinen och behandlingen.
 • Demografi hos patienten: EHR innehåller all information om patientens längd, vikt, blodgrupp etc.

EHR har hjälpt till att omvandla de sätt som den medicinska behandlingen brukade ges tidigare. Dessa är byggda för att dela informationen med andra vårdgivare och organisationer som laboratorier, specialister, apotek, akutanläggningar och kliniker på arbetsplatsen. Därför kan det kallas som det viktigaste navet där all information om patientens hälsa lagras.

Hälsa IT