Hälso- och sjukvårdens informationsteknik trender 2022

Under 2022-2023 kommer sjukvårdens IT-marknad att fortsätta växa. Experter utvärderar Internet of Medical Things (IoMT), fjärrpatientövervakning (RPM), virtuell verklighet (VR), augmented reality (AR) och Big Data-behandling som innovativa e-hälsolösningar som redan uppfyller kundernas krav i branschen.Hälsa IT
Läs mer