Hur elektroniska hälsoposter förbättrar hälsovården

Elektroniska hälsoposter är den digitala versionen av personuppgifterna som kan delas och nås av personen och leverantören. EHR har hjälpt till att omvandla de sätt på vilka medicinska tjänster tillhandahålls på ett effektivt sätt.

För att leverera bättre resultat behöver man bättre information...

Hälsa IT
Läs mer