Om oss

I dagens Healthcare IT-produkter & Healthcare IT-lösningar måste vara effektiva i vårdledningssystem, det är alltid en utmaning att unikt identifiera en patientjournal på grund av flera sjukvårdsinformationssystem kopplade till sjukhus och kan leda till en dubblering av patientjournaler som i sin tur kan öka kostnaderna.

Prohealthwares EMR-system, MPI-system, EMPI-lösning kan avsevärt minska dessa risker genom att använda matchande algoritmer för att korsreferera patientidentifierare från olika källor för att identifiera varje patient. EMPI kan också hjälpa till att konsolidera duplicerade patienter, slå samman patientjournaler och kommunicera med flera anläggningar.

  • Prisvärda indexerings- och integrationslösningar.
  • Skapa "enhetliga" datavyer.
  • Lättare att identifiera, slå samman och utbyta information som ger större noggrannhet förtroende och hantering av data.
  • Konfigurerbar deterministisk & probabilistisk matchning
  • Support för HL7-meddelanden
  • Snabb matchkapacitet