Telehealth

Telecare är konceptet att tillhandahålla hälsohjälp genom kommunikation och informationsteknologi (IT). Telehealth är ett av måtten på televård och definieras som mekanismen för alla möjliga sätt som omfattar medicinska tjänster, hälsorelaterad utbildning till allmänheten med hjälp av informationsteknik...

Hälsa IT
Läs mer

Personliga hälsoregister

Personal Health Records eller PHR är hälsorelaterade dokument eller filer för den enskilda patienten som hanteras av dem i en säker, privat och konfidentiell miljö. Det är en elektronisk applikation genom vilken varje enskild patient kan hantera sina uppgifter som hälsorapporter, labb...

Hälsa IT
Läs mer