Telehälsotjänster inom post-pandemisk vård

För att säkerställa att digital hälso- och sjukvård fortsätter att vara en livskraftig modell för hälso- och sjukvårdssystem i den post-pandemiska framtiden är det viktigt att koncentrera sig på de problem som kan göra det svårt att använda telehälsa i dagens miljö.Hälsa IT
Läs mer