Hälso-IT - Fördelar för patienter och vårdgivare

Om medborgarna i ett land är friska, gör det långt för att säkerställa landets övergripande utveckling. Med utvecklingen inom hälsoteknik är en revolution inom hälso- och sjukvårdssektorn på listorna inom en snar framtid.

Det effektiva, säkra och interoperabla informationsnätverket...

Hälsa IT
Läs mer

ESG-initiativ i Healthcare 2022

Hälso- och sjukvårdsexperter, leverantörer och läkemedelsföretag har alla anammat den sociala pelaren i ESG-initiativ i det förflutna, hanterat patienter och utvecklat läkemedel, vacciner och utrustning som förbättrar hälsan och räddar människor. Nu 2022 expanderar denna sociala dimension av ESG. Tillsammans med utmaningar som orsakas av covid-19-pandemin, går sjukvårdsföretag mot nya ESG-områden.Hälsa IT
Läs mer

Hälso- och sjukvårdens informationsteknik trender 2022

Under 2022-2023 kommer sjukvårdens IT-marknad att fortsätta växa. Experter utvärderar Internet of Medical Things (IoMT), fjärrpatientövervakning (RPM), virtuell verklighet (VR), augmented reality (AR) och Big Data-behandling som innovativa e-hälsolösningar som redan uppfyller kundernas krav i branschen.Hälsa IT
Läs mer

Telehälsotjänster inom post-pandemisk vård

För att säkerställa att digital hälso- och sjukvård fortsätter att vara en livskraftig modell för hälso- och sjukvårdssystem i den post-pandemiska framtiden är det viktigt att koncentrera sig på de problem som kan göra det svårt att använda telehälsa i dagens miljö.Hälsa IT
Läs mer