Elektronisk medicinsk post

Elektroniska journaler eller EMR betyder helt enkelt den skannade digitala versionen av en individs pappersjournal. Den elektroniska journalen representerar en journal över en patient inom en enskild anläggning, såsom en läkarmottagning eller ett kontor. EMR är de digitala journalerna som läkare på...

Hälsa IT
Läs mer