ESG-initiativ i Healthcare 2022

Hälso- och sjukvårdsexperter, leverantörer och läkemedelsföretag har alla anammat den sociala pelaren i ESG-initiativ i det förflutna, hanterat patienter och utvecklat läkemedel, vacciner och utrustning som förbättrar hälsan och räddar människor. Nu 2022 expanderar denna sociala dimension av ESG. Tillsammans med utmaningar som orsakas av covid-19-pandemin, går sjukvårdsföretag mot nya ESG-områden.Hälsa IT
Läs mer