Telehealth Services ในการดูแลสุขภาพหลังการระบาด

เพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลและการรักษาสุขภาพทางไกลยังคงเป็นรูปแบบของระบบสุขภาพที่ทำงานได้ในอนาคตหลังการระบาดของโรคสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่อาจทำให้การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพทางไกลเป็นเรื่องยากในสภาพแวดล้อมปัจจุบันสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม