ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพไอที

เริ่มแรกจนถึงปี 1974 มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแก้ปัญหาเรขาคณิตและพีชคณิต ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2530 ได้มีการเพิ่มระบบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็น ระบบสนับสนุนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เพื่อเพิ่มอำนาจการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม