การเรียนรู้ของเครื่องในการดูแลสุขภาพ

ทุกวันนี้การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด) มีบทบาทสำคัญที่สุดในหลาย ๆ ด้านของชีวิตของเรา - รวมถึงการดูแลสุขภาพสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม