แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพในปี 2565

ในปี 2565-2566 ตลาดไอทีด้านการดูแลสุขภาพจะยังคงเติบโตต่อไป ผู้เชี่ยวชาญประเมิน Internet of Medical Things (IoMT), การตรวจติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล (RPM), ความจริงเสมือน (VR), ความเป็นจริงเสริม (AR) และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ว่าเป็นโซลูชัน e-health ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมแล้วสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม