ภาครัฐและไอทีด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่วิทยาศาสตร์มอบให้เราในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเป็นการยกระดับวิธีการให้บริการทางการแพทย์ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Technology ) หรือ ไอทีด้าน สุขภาพ (Health IT) เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม