ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ

ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ

ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ (HIE) ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย ความเร็ว และต้นทุน ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยอนุญาตให้แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม