การริเริ่ม ESG ในการดูแลสุขภาพ 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการ และบริษัทด้านการแพทย์ได้นำเสาหลักทางสังคมของโครงการริเริ่ม ESG มาใช้ในอดีต โดยเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและการพัฒนายา วัคซีน และอุปกรณ์ที่ส่งเสริมสุขภาพและช่วยชีวิตผู้คน ในปี 2565 มิติทางสังคมของ ESG นี้กำลังขยายตัว นอกเหนือจากความท้าทายที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 บริษัทด้านการดูแลสุขภาพกำลังเคลื่อนไปสู่พื้นที่ ESG ใหม่สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม