telemedicine

Telemedicine ความหมาย

การแจกจ่ายความช่วยเหลือทางการแพทย์ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางไกลเรียกว่า telemedicine...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม