Health IT - ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ถ้าพลเมืองของประเทศมีสุขภาพดีมันจะไปไกลในการรับรองการพัฒนาโดยรวมของประเทศ ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพการปฏิวัติในภาคการดูแลสุขภาพอยู่ในชาร์ตในอนาคตอันใกล้

เครือข่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทำงานร่วมกันได้ข...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม