เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health IT) คืออะไร

Health IT คืออะไร

ไอทีด้านสุขภาพนั้นเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำไปใช้เพื่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพ โดยเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวมทั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม