ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพอย่างไร

บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวอร์ชันดิจิทัลของข้อมูลของบุคคลที่บุคคลและผู้ให้บริการสามารถแชร์และเข้าถึงได้ EHR ได้ช่วยในการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการทางการแพทย์ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราต้องการข้อมูลที่ดีกว่า...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม