ประโยชน์ของ Telemedicine ระหว่างการแพร่ระบาด

เราจะตรวจสอบประโยชน์หลักของ telemedicine ในระหว่างการระบาดใหญ่และพยายามเดาว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวหรือ telemedicine อยู่ที่นี่ตลอดไป สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม