เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EMR นั้นหมายถึงเวชระเบียนกระดาษในรูปแบบดิจิทัลที่สแกนของแต่ละบุคคล เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แสดงถึงเวชระเบียนของผู้ป่วยภายในสถานที่แห่งเดียว เช่น คลินิกของแพทย์หรือสำนักงาน EMR คือ บันทึกดิจิทัล ที่แพทย์หรือ...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม