Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας

Τι είναι το Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR);

Το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας ή το EHR είναι η συστηματοποιημένη συλλογή αρχείων και πληροφοριών υγείας των ασθενών σε ψηφιακή μορφή. Αυτά τα αρχεία διατηρούνται στο σύστημα που διευκολύνει την αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών. Για παράδειγμα, κάθε ασθενής έχει ένα γράφημα ασθενών και ένα EHR είναι μια ψηφιακή έκδοση αυτού. Μια τυπική ιατρική αναφορά EHR μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά στοιχεία ασθενών, φάρμακα, σημειώσεις προόδου, προβλήματα υγείας, ζωτικά σημεία, ανοσοποιήσεις, παρελθόν ιατρικό ιστορικό, αναφορές ακτινολογίας και εργαστηριακά δεδομένα κ.λπ.

Το σύστημα EHR έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει δεδομένα με ακρίβεια και να καταγράφει αποτελεσματικά την κατάσταση του ασθενούς. Πρόκειται για αρχεία σε πραγματικό χρόνο με επίκεντρο τον ασθενή που παραδίδουν τις πληροφορίες άμεσα και με ασφάλεια στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη των EHR είναι ότι επιτρέπει στον ασθενή να πάρει το ιατρικό ιστορικό και τις συνταγές του από το γιατρό του από οπουδήποτε. Αυτό το σύστημα έχει κατασκευαστεί για να υπερβαίνει τα τυπικά κλινικά δεδομένα και να παρέχει την ευρύτερη εικόνα της ιατρικής κατάστασης των ασθενών.

Χαρακτηριστικά EHR

 • Παροχή ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υγεία των ασθενών
 • Παροχή γρήγορης πρόσβασης στην ιατρική έκθεση του ασθενούς για μια συντονισμένη υγειονομική περίθαλψη
 • Ασφαλής ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών μεταξύ ασθενών και άλλων κλινικών
 • Μείωση κόστους μέσω μειωμένης γραφειοκρατίας
 • Ενίσχυση της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων των ασθενών
 • Βοηθώντας τους παρόχους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα

Σημαντικές πληροφορίες που περιέχει ένα EHR

 • Εργαστηριακά Αποτελέσματα: Το EHR περιέχει τις αναφορές όλων των εργαστηριακών εξετάσεων του ασθενούς. Με το EHR, ο ασθενής και η ιατρική κλινική δεν χρειάζεται να διατηρούν αυτά τα έγγραφα ξεχωριστά στο αρχείο.
 • Εικόνες από ακτινολογία: Το σύστημα EHR κρατά τις εικόνες από ακτινολογία όπως ακτινογραφίες, οπότε όποτε ο πάροχος χρειάζεται τέτοιες εικόνες, μπορεί εύκολα να τις πάρει από το σύστημα EHR.
 • Πληροφορίες και προειδοποιήσεις για αλλεργίες: Διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικά προβλήματα υγείας και όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο EHR. Το σύστημα EHR δείχνει όλους τους τύπους αλλεργικών ζητημάτων και άλλων πραγμάτων που είναι επιρρεπές σε ένα άτομο.
 • Ημερομηνίες ανοσοποίησης: Οι ημερομηνίες ανοσοποίησης αποθηκεύονται στο σύστημα και το υπόλοιπο δίνεται στους γιατρούς καθώς και στους ασθενείς όταν πλησιάζουν οι πραγματικές ημερομηνίες.
 • Φάρμακα που σχετίζονται με τον ασθενή: Το EHR περιλαμβάνει τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από τον γιατρό στον ασθενή.
 • Ιατρικό ιστορικό ασθενούς: Αυτό το σύστημα δεν περιέχει μόνο τα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση αλλά και το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.
 • Σημειώσεις προόδου : Οι σημειώσεις προόδου δείχνουν πώς βελτιώνεται η κατάσταση του ασθενούς με τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία.
 • Δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς: Το EHR περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ύψος, το βάρος, την ομάδα αίματος κ.λπ. του ασθενούς.

Το EHR βοήθησε στη μετατροπή των τρόπων με τους οποίους η ιατρική θεραπεία χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μοιράζονται τις πληροφορίες με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και οργανισμούς όπως εργαστήρια, ειδικούς, φαρμακεία, εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κλινικές στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, μπορεί να ονομαστεί ως ο κύριος κόμβος όπου αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία των ασθενών .


 

Υγεία IT