Οφέλη των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας

Το Electronic Health Records (EHR) είναι απλώς η ψηφιακή μορφή του χαρτογράφου του ασθενούς ή του ιατρικού ιστορικού του. Αυτά τα αρχεία περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του ασθενούς, όπως αποτελέσματα από το εργαστήριο, όπως εξετάσεις, πληροφορίες για αλλεργίες, ημερομηνίες ανοσοποίησης και φάρμακα που σχετίζονται με τους ασθενείς κ.λπ.

Οφέλη των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας

Μερικά από τα κύρια οφέλη του Electronic Health Records (EHR) στην καθημερινή ζωή περιλαμβάνουν:

Παροχή πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες

Το EHR είναι ένα ψηφιακό σύστημα στο οποίο γίνεται αυτόματη διαχείριση όλων των δεδομένων σχετικά με τον ασθενή. Αυτό επιτρέπει τόσο στον ασθενή όσο και στον ιατρό να έχουν πρόσβαση στις ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι ακριβείς και πλήρεις ιατρικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ασθενούς εξαλείφουν περαιτέρω τις πιθανότητες λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής.

Τα ΗΜΥ προωθούν την ακρίβεια μειώνοντας την πιθανότητα διπλότυπων ή αντικρουόμενων εγγραφών. Με τα συστήματα που βασίζονται σε χαρτί, δεν είναι ασυνήθιστο για τους ασθενείς να έχουν πολλά γραφήματα σε διαφορετικές τοποθεσίες, οδηγώντας σε κατακερματισμένες και ελλιπείς πληροφορίες. Τα ΗΜΥ συγκεντρώνουν όλα τα σχετικά δεδομένα σε ένα ενιαίο, ηλεκτρονικό αρχείο, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και διασφαλίζοντας τη συνέχεια της περίθαλψης σε διαφορετικά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία ασθενών

Το EHR έκανε τη διαχείριση δεδομένων πιο ομαλή τόσο για την κλινική όσο και για τους ασθενείς. Δεδομένου ότι αυτά τα αρχεία διαχειρίζονται ψηφιακά, δεν υπάρχει εμπλοκή βαριών εγγράφων και ογκωδών αρχείων. Το γράφημα ασθενών είναι εύκολα προσβάσιμο με το απλό κλικ του ποντικιού. Οι ασθενείς επίσης δεν χρειάζεται να ασχολούνται με τις εργαστηριακές αποδείξεις ή τις συνταγές τους, καθώς όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ήδη αποθηκευμένες στο σύστημα.

Με μερικά κλικ, οι γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, όπως ιατρικό ιστορικό, εργαστηριακά αποτελέσματα, μελέτες απεικόνισης και σημειώσεις από προηγούμενες συναντήσεις. Αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς επιτρέπει στους παρόχους να ανιχνεύουν μοτίβα, να εντοπίζουν παράγοντες κινδύνου και να κάνουν συνδέσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να χάνονται με τα αρχεία που βασίζονται σε χαρτί.

Αποτελεσματική διάγνωση

Το EHR όχι μόνο μείωσε το βάρος της γραφειοκρατίας αλλά επίσης έκανε τη διάγνωση πιο αποτελεσματική. Η γρήγορη πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα μείωσε τα ιατρικά λάθη και προσέφερε πιο ακριβή φροντίδα στους ασθενείς.

Επιπλέον, τα ΗΜΥ συχνά είναι εξοπλισμένα με εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που βοηθούν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη διαγνωστική διαδικασία. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να κυμαίνονται από κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και ειδοποιήσεις βέλτιστης πρακτικής έως εξελιγμένους αλγόριθμους που αναλύουν δεδομένα ασθενών για να προτείνουν πιθανές διαγνώσεις ή επιλογές θεραπείας. Αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες υποστήριξης αποφάσεων, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να βελτιώσουν τη διαγνωστική ακρίβεια και να μειώσουν την πιθανότητα σφαλμάτων.

Ευκολία υγειονομικής περίθαλψης

Τα EHR βελτιώνουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά καθιστούν επίσης την υγειονομική περίθαλψη πιο βολική για τους παρόχους και τους ασθενείς. Το σύστημα παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη αποφάσεων, κλινικές ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για συμπλήρωση εντύπων και επίσκεψη στην κλινική πολλές φορές. Μπορείτε να καλέσετε άμεσα και να διορθώσετε το ραντεβού σας κοινοποιώντας τα δεδομένα σας στην κλινική με τη βοήθεια του EHR.

Επιπλέον, τα ΗΜΥ διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ειδικούς, γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, νοσηλευτές και άλλους παρόχους να μοιραστούν γνώσεις και να συμβάλουν στη διαγνωστική διαδικασία. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση ενθαρρύνει την ολιστική κατανόηση της κατάστασης του ασθενούς και διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης διαγνωστικών αποφάσεων.

Απόρρητο και ασφάλεια των δεδομένων του ασθενούς

Το αρχείο ασθενών στο Electronic Health Records είναι πιο ασφαλές και συστηματικό. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του συστήματος πληροφορικής υγείας που επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν τα δεδομένα υγείας τους ασφαλή.

Τα συστήματα EHR χρησιμοποιούν ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας, όπως κωδικούς πρόσβασης, βιομετρικά αναγνωριστικά και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για να διασφαλίσουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ασθενών. Επιπλέον, οι έλεγχοι πρόσβασης βάσει ρόλου επιτρέπουν στους οργανισμούς να περιορίζουν την πρόσβαση των χρηστών σε συγκεκριμένες πληροφορίες βάσει του ρόλου και των ευθυνών τους, διασφαλίζοντας περαιτέρω το απόρρητο των ασθενών.

Επιπλέον, τα ΗΜΥ ενσωματώνουν τεχνικές κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων τόσο κατά τη μετάδοση όσο και κατά την αποθήκευση. Αυτή η κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι ακόμη και αν μη εξουσιοδοτημένα άτομα υποκλέψουν τα δεδομένα, θα παραμείνουν μη αποκρυπτογραφημένα και άχρηστα. Επιπλέον, τα ίχνη ελέγχου συχνά υλοποιούνται στα συστήματα ΗΜΥ για την παρακολούθηση της πρόσβασης στα αρχεία ασθενών, παρέχοντας ένα μέσο στους οργανισμούς να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη δραστηριότητα των χρηστών για τυχόν προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Οικονομικό

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας (ΗΜΥ) είναι η αποδοτικότητά τους ως προς το κόστος, η οποία πηγάζει από αρκετούς βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους οργανισμούς.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας σχεδόν εξαλείφουν τη χρήση χαρτιού στη διαχείριση δεδομένων. Αυτό όχι μόνο εξοικονόμησε το κόστος, αλλά και την εργασία που ασχολήθηκε με την ασφάλεια αυτών των αρχείων. Δεν υπάρχει επίσης ανάγκη επανάληψης των δοκιμών. Για έναν ασθενή, αυτά τα αρχεία βελτιώνουν την ασφάλεια και παρέχουν πρόσβαση σε βελτιωμένη υγεία λόγω κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Δεύτερον, τα ΗΜΥ εξαλείφουν την ανάγκη για φυσικό χώρο αποθήκευσης και τα σχετικά έξοδα. Τα παραδοσιακά ιατρικά αρχεία που βασίζονται σε χαρτί απαιτούν αποκλειστικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες συνεπάγονται κόστος συντήρησης, ασφάλειας και χρήσης χώρου. Αντίθετα, τα ΗΜΥ αποθηκεύουν τις πληροφορίες των ασθενών ηλεκτρονικά, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσική αποθήκευση και μειώνοντας τα σχετικά έξοδα.

Επιπλέον, τα ΗΜΥ διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος και των προμηθειών παρακολουθώντας μοτίβα χρήσης και αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες αναπαραγγελίας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης διατηρούν τα βέλτιστα επίπεδα προμηθειών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το υπερβολικό απόθεμα και το σχετικό κόστος.

Καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης

Οι ιατροί Πάντα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρονικά αρχεία υγείας καθώς αυτά έχουν μειώσει το βάρος τους. Το σύστημα τους δίνει αυτόματες υπενθυμίσεις για τις ιατρικές εξετάσεις των ασθενών και δείχνει επίσης την πρόοδο της κατάστασής τους.

Η προσβασιμότητα σε ολοκληρωμένες πληροφορίες ασθενών επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διάγνωση και τα σχέδια θεραπείας. Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να επανεξετάσει γρήγορα το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενούς και τα τρέχοντα φάρμακα για να αποφύγει τη συνταγογράφηση δυνητικά επιβλαβών συνδυασμών φαρμάκων. Επιπλέον, τα ΗΜΥ διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πάροχοι που εμπλέκονται στη φροντίδα ενός ασθενούς έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες.

Εξοικονόμηση χρόνου

Στη σημερινή ζωή, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο χρόνος. Τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας είναι αρκετά χρήσιμα για την εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται για τη θεραπεία του ασθενούς. Επιτρέπει στους γιατρούς να επικοινωνούν με τους ασθενείς τους στο διαδίκτυο και επίσης οι ασθενείς δεν χρειάζεται να επισκέπτονται την κλινική πολλές φορές, καθώς μπορούν να λάβουν απευθείας τη συνταγή.

Με την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως ο προγραμματισμός ραντεβού, η τιμολόγηση και η διεκπεραίωση αξιώσεων, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα διοικητικά γενικά έξοδα. Αυτή η αποτελεσματικότητα όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, αλλά και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σφαλμάτων που σχετίζονται με τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, οδηγώντας τελικά σε εξοικονόμηση κόστους.


Πηγές:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Υγεία IT

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλιο
Ονομα *
Ταχυδρομείο *