Υγεία IT - Οφέλη για ασθενείς και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης

If the citizens of a country are healthy, it goes a long way in ensuring the overall development of the country. With advancement in υγεία information technology, a revolution in the φροντίδα υγείας sector is on the charts in near future.

The efficient, secure and interoperable information network b...

Υγεία IT
Read More

Πρωτοβουλίες ESG στην Υγεία 2022

Healthcare experts, providers, and medicine companies have all adopted the social pillar of ESG initiatives in the past, dealing with patients and developing drugs, vaccines, and equipment that enhance υγεία and save people. Now in 2022, this social dimension of ESG is expanding. Along with challenges brought by COVID-19 pandemic, φροντίδα υγείας companies are moving towards new ESG areas. Υγεία IT
Read More

Τάσεις τεχνολογικών πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη το 2022

In 2022-2023, the φροντίδα υγείας IT market will continue to grow. Experts evaluate the Internet of Medical Things (IoMT), remote patient monitoring (RPM), Εικονική πραγματικότητα (VR), augmented reality (AR), and Big Data processing as innovative e-health solutions that already fulfill customer requirements on the industry. Υγεία IT
Read More

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη εμβολίων και ναρκωτικών

There is no doubt to say that vaccines are one of the most powerful weapons against infectious diseases. But the biggest trouble is that they take years to develop. When we are in the middle of the COVID-19 pandemic, we cannot wait so long for the arrival of a εμβόλιο. Therefore, it is important to look for some modern solutions to these modern age problems. One of the best recommendations from experts is to use μηχανική εκμάθηση and artificial intelligence for the development of vaccines. This sounds like a great idea; so, let us have a detailed discussion over it. Υγεία IT
Read More