Τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία IT

Αρχικά, μέχρι το 1974, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση προβλημάτων γεωμετρίας και άλγεβρας. Κατά την περίοδο από το 1980 έως το 1987, σημειώθηκε μια αύξηση στο σύστημα εμπειρογνωμόνων που είναι ικανό να λύσει προβλήματα του συγκεκριμένου τομέα...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σημασία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα υποστήριξης που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ισχύος λήψης αποφάσεων σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό . Είναι απαραίτητο μέρος κάθε ιατρικής βιομηχανίας...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα