Τι είναι η Τεχνολογία Πληροφοριών Υγείας (Υγεία IT)

Τι είναι το Health IT;

Υγεία Η πληροφορική είναι βασικά τεχνολογία πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη . Περιλαμβάνει την επεξεργασία των πληροφοριών υγείας ενός ασθενούς με τη συμπερίληψη στοιχείων υλικού και λογισμικού...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα