Τηλεϋγεία

Η τηλεφροντίδα είναι η έννοια της παροχής βοήθειας υγείας μέσω της επικοινωνίας και της τεχνολογίας πληροφοριών (IT). Η τηλευγεία είναι ένα από τα μέτρα της τηλεφροντίδας και ορίζεται ως ο μηχανισμός όλων των δυνατών τρόπων που περιλαμβάνει ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση που σχετίζεται με την υγεία στο κοινό χρησιμοποιώντας Τεχνολογία Πληροφοριών...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά αρχεία υγείας

Τα Προσωπικά Μητρώα Υγείας ή PHR είναι τα σχετικά με την υγεία έγγραφα ή αρχεία του μεμονωμένου ασθενούς, τα οποία διαχειρίζονται σε ασφαλές, ιδιωτικό και εμπιστευτικό περιβάλλον. Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας κάθε ασθενής μπορεί να διαχειρίζεται τα δεδομένα του όπως αναφορές υγείας, εργαστηριακό αποθετήριο...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα