Τάσεις τεχνολογικών πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη το 2022

Το 2022-2023, η αγορά πληροφορικής της υγείας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Οι ειδικοί αξιολογούν το Internet of Medical Things (IoMT), την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών (RPM), την εικονική πραγματικότητα (VR), την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την επεξεργασία Big Data ως καινοτόμες λύσεις ηλεκτρονικής υγείας που πληρούν ήδη τις απαιτήσεις των πελατών στον κλάδο.Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα