Μηχανική εκμάθηση στην υγειονομική περίθαλψη

Σήμερα, η μηχανική μάθηση (που αποτελεί μέρος ολόκληρης της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης) παίζει έναν από τους μεγαλύτερους ρόλους σε πολλούς τομείς της ζωής μας - συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα