Υπηρεσίες Telehealth στην Υγειονομική περίθαλψη μετά την πανδημία

Για να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη και η τηλε-υγεία θα εξακολουθήσουν να είναι ένα βιώσιμο μοντέλο συστημάτων υγείας στο μέλλον μετά την πανδημία, είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που μπορούν να κάνουν τη χρήση της τηλεθεραπείας δύσκολη στο σημερινό περιβάλλον.Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα