Πρωτοβουλίες ESG στην Υγεία 2022

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, πάροχοι και φαρμακευτικές εταιρείες έχουν όλοι υιοθετήσει τον κοινωνικό πυλώνα των πρωτοβουλιών ESG στο παρελθόν, που ασχολούνται με ασθενείς και αναπτύσσουν φάρμακα, εμβόλια και εξοπλισμό που ενισχύουν την υγεία και σώζουν ανθρώπους. Τώρα, το 2022, αυτή η κοινωνική διάσταση του ESG επεκτείνεται. Μαζί με τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία COVID-19, οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης κινούνται προς νέους τομείς ESG.Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα