Διαφορά μεταξύ τηλεϊατρικής και τηλεϊατρικής

Οι όροι, το μείγμα της ιατρικής και της τεχνολογίας, δηλαδή η Τηλεϊατρική και η Τηλεθεραπεία, δεν διακρίνονται. Αλλά ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών με διαφορετικά μέσα που το καθιστά διακριτικό. Η διανομή των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης με χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών (IT) στους ασθενείς από μια συγκεκριμένη απόσταση είναι γνωστή ως Τηλεϊατρική . Από την άλλη πλευρά, η Telehealth είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία.

Το Telehealth είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την τηλεϊατρική, καθώς είναι ένα υγιές φαινόμενο της παροχής εκπαίδευσης, διάγνωσης, θεραπείας που σχετίζεται με την υγεία και επίσης ευαισθητοποίησης για διάφορα θέματα υγείας . Η τηλεϊατρική ορίζει μόνο τη χρήση της τεχνολογίας για τη θεραπεία των ασθενών, αλλά η Telehealth καλύπτει επίσης μη κλινικές υπηρεσίες όπως εκστρατείες υγείας, εκπαίδευση διαχείρισης, εκπαίδευση υγείας, παρακολούθηση κ.λπ.

Παρόλο που και οι δύο αναφέρονται στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και οι στόχοι τους είναι αλληλένδετοι, αλλά υπάρχουν ιδιαίτερες παραλλαγές και στις δύο έννοιες. Για να διαφοροποιήσουμε τους όρους για την καλύτερη κατανόησή μας, μπορούμε να τον εκφράσουμε σε μια φράση ως, « Όλη η τηλεϊατρική είναι η Τηλεϊατρική, αλλά όχι όλη η Τηλεϊατρική είναι η τηλεϊατρική ». Η τηλεϊατρική αποτελείται κυρίως από 3 στοιχεία, όπως παρακολούθηση απομακρυσμένων ασθενών, αποθήκευση και προώθηση, διαδραστικές τεχνολογίες, αλλά η Telehealth περιλαμβάνει ένα ακόμη στοιχείο, δηλαδή την m-health

Το σχήμα αντιπροσωπεύει σαφώς ότι η τηλεϊατρική έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής από την Telehealth. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η τηλεϊατρική είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Telehealth. Στη λαϊκή γλώσσα, μπορεί να εκφραστεί ότι «η τηλεϊατρική είναι ο προορισμός όπου η τηλεϊατρική καθορίζει την πορεία για αυτήν ». Η τηλεϊατρική είναι ένα μέτρο για την αντιμετώπιση των θεραπευτικών θεραπειών, αλλά η Telehealth ανησυχεί και για τα προληπτικά μέτρα.

Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τηλεϊατρικής και της τηλευγείας;

Η τηλεϊατρική και η τηλευγεία είναι σχετικοί όροι που χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αλλά έχουν ελαφρώς διαφορετικές έννοιες. Και τα δύο περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, αλλά περιλαμβάνουν διαφορετικές πτυχές της εξ αποστάσεως παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

 1. Τηλεϊατρική: Η τηλεϊατρική αναφέρεται συγκεκριμένα στις εξ αποστάσεως κλινικές υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς μέσω της χρήσης της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών από απόσταση. Η τηλεϊατρική συχνά περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ασθενών, παρόμοιες με τις παραδοσιακές κλινικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων ή ακόμη και ασφαλών πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων. Παραδείγματα τηλεϊατρικής περιλαμβάνουν εικονικά ραντεβού γιατρού, εξ αποστάσεως επισκέψεις, ακόμη και εξ αποστάσεως χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ρομποτικής τεχνολογίας.
 2. Τηλευγεία: Η τηλευγεία είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως πέρα από την απλή κλινική περίθαλψη. Περιλαμβάνει τόσο κλινικές όσο και μη κλινικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία για την παροχή πληροφοριών, εκπαίδευσης, παρακολούθησης και υποστήριξης σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Η τηλευγεία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών (παρακολούθηση ζωτικών σημείων και δεδομένων υγείας των ασθενών εξ αποστάσεως), εκπαίδευση υγείας που παρέχεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και διοικητικές πτυχές όπως η διαχείριση ιατρικών αρχείων και ραντεβού μέσω διαδικτυακών συστημάτων.

Στην ουσία, ενώ η τηλεϊατρική είναι ένα υποσύνολο της τηλευγείας, η τηλευγεία καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που εκτείνονται πέρα από την άμεση κλινική φροντίδα. Περιλαμβάνει τόσο κλινικές αλληλεπιδράσεις (όπως διάγνωση και θεραπεία) όσο και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία (όπως εκπαίδευση και παρακολούθηση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορολογία και οι ορισμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πλαίσιο και την περιοχή. Το βασικό στοιχείο είναι ότι τόσο η τηλεϊατρική όσο και η τηλευγεία αξιοποιούν την τεχνολογία για τη βελτίωση της πρόσβασης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, αλλά η τηλευγεία περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών απομακρυσμένης υγειονομικής περίθαλψης.

Αντικαθιστά τη φυσική επίσκεψη;

Η τηλεϊατρική και η τηλευγεία δεν προορίζονται απαραίτητα να αντικαταστήσουν όλες τις φυσικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμες εναλλακτικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Το εάν μια φυσική επίσκεψη αντικαθίσταται από μια απομακρυσμένη αλληλεπίδραση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση της ιατρικής κατάστασης, οι προτιμήσεις του ασθενούς και η κρίση του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Ακολουθεί μια ανάλυση του πότε η τηλεϊατρική και η τηλευγεία μπορούν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν τις φυσικές επισκέψεις:

 1. Αντικαταστήστε τις φυσικές επισκέψεις:
  • Μη επείγουσες διαβουλεύσεις: Για τακτικούς ελέγχους, ραντεβού παρακολούθησης, διαχείριση φαρμάκων και μικρά ζητήματα υγείας, η τηλεϊατρική μπορεί συχνά να αντικαταστήσει την ανάγκη για προσωπική επίσκεψη.
  • Διαχείριση χρόνιας κατάστασης: Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που απαιτούν τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή των σχεδίων θεραπείας μπορούν να επωφεληθούν από την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω πλατφορμών τηλευγείας.
  • Υπηρεσίες ψυχικής υγείας: Οι συνεδρίες τηλεθεραπείας και εξ αποστάσεως συμβουλευτικής μπορούν να είναι αποτελεσματικές για τη διαχείριση διαφόρων καταστάσεων ψυχικής υγείας.
  • Αγωγή υγείας: Η τηλευγεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αγωγής υγείας, πληροφορίες προληπτικής φροντίδας και συμβουλές διαχείρισης τρόπου ζωής.
 2. Συμπληρωματικές φυσικές επισκέψεις:
  • Σύνθετες διαγνώσεις: Ορισμένες ιατρικές καταστάσεις απαιτούν αυτοπροσώπως εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικές αξιολογήσεις που δεν μπορούν να αναπαραχθούν μόνο μέσω της τηλεϊατρικής.
  • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Για επείγουσες ή απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, η προσωπική ιατρική φροντίδα είναι κρίσιμη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τηλευγεία.
  • Φυσικές εξετάσεις: Ορισμένα ιατρικά ζητήματα μπορεί να απαιτούν πρακτικές σωματικές εξετάσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως μέσω απομακρυσμένων επισκέψεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό τόσο προσωπικών επισκέψεων όσο και απομακρυσμένων αλληλεπιδράσεων για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας. Η τηλεϊατρική και η τηλευγεία θεωρούνται συχνά ως εργαλεία που ενισχύουν την προσβασιμότητα, την ευκολία και τη συνέχεια της περίθαλψης, ειδικά σε καταστάσεις όπου οι προσωπικές επισκέψεις μπορεί να είναι δύσκολες ή περιττές.

Αιτήσεις για την Υγεία

Και οι δύο αιτήσεις είναι οι διατάξεις για την επέκταση των ευκολιών υγείας στα άτομα που τη χρειάζονται. Η ταχύτερη ανάπτυξη σχετίζεται με τον λόγο ότι παρέχει τον γρήγορο μηχανισμό επικοινωνίας με τους γιατρούς. Και, επίσης, οι αξιολογήσεις και οι συστάσεις από αρκετούς κλινικούς γιατρούς το κάνουν ταυτόχρονα πιο άξιο. Ορισμένες ιατρικές έρευνες μας έχουν ήδη πει ότι πολλές ζωές έχουν σωθεί με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και του ιατρικού τομέα.

Η διάκριση μεταξύ δύο όρων έχει επίσης αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Σύμφωνα με την οποία, η τηλεϊατρική είναι απλώς υπεύθυνη για την εξέταση και τη θεραπεία του ασθενούς μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας, αλλά η Telehealth φροντίζει για διάφορες πτυχές του τομέα που σχετίζεται με την υγεία, όπως η εκπαίδευση του ατόμου για θέματα υγείας, η παρακολούθηση των αυξανόμενων μικροοργανισμών που διαδίδουν ασθένειες, επιτρέπουν τις υπηρεσίες να είναι προσιτή όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι εφαρμογές της προηγμένης τεχνολογίας στον κλάδο της υγείας μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε τους ευρύτερους επιστημονικούς ορισμούς. Έτσι, είτε πρόκειται για Τηλεϊατρική είτε για Τηλεθεραπεία , και οι δύο σχετίζονται με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Η ασάφεια των όρων απλά δεν μπορεί να μας παραπλανήσει αγνοώντας τα οφέλη της στον ιατρικό τομέα.

Έχει ξεσηκώσει πλήρως τις ιατρικές υπηρεσίες, προσεγγίζοντας σε μακρινές περιοχές όπου οι παραδοσιακές κλινικές δεν έχουν πρόσβαση. Ως εκ τούτου, πρέπει να αισθανόμαστε άνετα με έναν ορισμό και αυτός είναι η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους απαραίτητους χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνίες. Έτσι, η υποκειμενικότητα της έννοιας πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με τους αντικειμενικούς όρους και ορισμούς.

Υγεία IT