Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ηλεκτρονική συνταγή)

Έννοια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Με την έλευση της ψηφιοποίησης, τα πάντα στο χαρτί που μετατρέπονται σε ψηφιακό έγγραφο έχει αποδειχθεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους ανθρώπους. Η διαχείριση των εγγράφων με ασφάλεια και ασφάλεια δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη.

Τις προηγούμενες φορές, με τα πάντα να καταγράφονται στο...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών (RPM) ορίζεται ως η χρήση υπηρεσιών τηλευγείας για την εξέταση των θεμάτων υγείας στη ρουτίνα και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους επαγγελματίες υγείας για καλύτερα αποτελέσματα...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα