Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για συστήματα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων (EMR).

Τα συστήματα EMR βρίσκονται στο επίκεντρο οποιουδήποτε μηχανογραφημένου συστήματος πληροφοριών υγείας και θα πρέπει να ενσωματώνονται στη ροή κλινικών εργασιών ρουτίνας.Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα