Τηλεϋγεία

Το Telecare είναι η έννοια της παροχής υγειονομικής βοήθειας μέσω της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών (IT). Το Telehealth είναι ένα από τα μέτρα του telecare και ορίζεται ως ο μηχανισμός όλων των πιθανών τρόπων που περιλαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση που σχετίζεται με την υγεία στο κοινό χρησιμοποιώντας την Πληροφορική. Κατανοεί μια σειρά στρατηγικών για τη διανομή ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, δηλαδή εκπαίδευση, διάγνωση και ιατρική περίθαλψη. Δεν καλύπτει μόνο τα περίεργα αλλά όλες τις πτυχές του ιατρικού τομέα.

Μέσω της Telehealth, είναι δυνατή η θεραπεία του ασθενούς οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το Telehealth είναι η τέλεια έννοια της αντιμετώπισης της πληροφορικής για την υγεία και άλλων σχετικών τομέων, όπως η προληπτική υγειονομική περίθαλψη, η διαχείριση καταστροφών κλπ. Είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την τηλεϊατρική, καθώς περιλαμβάνει πολλά θέματα υγείας που δεν αντιμετωπίζονται από την τηλεϊατρική.

Η Telehealth αποτελείται από διαφορετικά πεδία προγραμμάτων που είναι ως εξής-

  • Video-Conferencing - Αυτός ο τομέας της εφαρμογής ασχολείται με τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τόσο ο ιατρός όσο και ο ασθενής επικοινωνούν για να συζητήσουν τα θέματα υγείας που διαθέτει ο ασθενής. Σήμερα, πολλοί ενημερωμένοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν την τεχνολογία οπτικοακουστικών τηλεπικοινωνιών για την παροχή συμβουλευτικών και διαγνωστικών και ιατρικών υπηρεσιών.
  • Mobile-Health - Αυτό το πεδίο απαιτείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγεία στο κοινό σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές.
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών - Βοηθά στην επίτευξη του στόχου παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

Η Telehealth γνωρίζει ακόμη και τα άτομα για τα προβλήματα υγείας τους εκ των προτέρων και τους παρέχει επίσης τακτικές ειδοποιήσεις ελέγχου. Ο εξοπλισμός της Telehealth βοηθά στην ανάπτυξη διαφόρων πακέτων υπηρεσιών που εστιάζονται σε μεμονωμένες απαιτήσεις υγείας. Τα πλεονεκτήματα της Telehealth αναγνωρίζονται ακόμη και από το πρόγραμμα Whole System Demonstrator. Μερικά από τα ευρήματα περιλαμβάνουν:

  1. Οι επισκέψεις σε νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 15%
  2. Η είσοδος έκτακτης ανάγκης μειώθηκε κατά 20%
  3. Τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν κατά 20%

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρουν σαφώς ότι η Telehealth μπόρεσε να προωθήσει υπηρεσίες υγείας σε κάποιο βαθμό και επίσης προσβάσιμη στον μεγάλο πληθυσμό. Η τεχνολογία Telehealth φαίνεται απλή αλλά είναι τόσο περίπλοκη όσο η φαντασία μας.

Αν και η Telehealth παρέχει πολλά οφέλη, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση στην εγκατάσταση, κάτι που το καθιστά ανέφικτο για ορισμένους κλινικούς ιατρούς. Όμως, καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ήταν δυνατό να το αντέξουμε αυτό και οι γιατροί είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε αυτό, καθώς οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από τις παραδοσιακές κλινικές μεθόδους. Φροντίζει για τα χρόνια προβλήματα υγείας που βρίσκονται εκτός της θεραπείας των περιφερειακών παρόχων υγείας. Επομένως, είναι ιδανικό για εκείνους τους ασθενείς για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψουν. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι ασθενείς έχουν τις καλύτερες δυνατότητες θεραπείας το συντομότερο δυνατό.

Το Telehealth έχει σχεδιαστεί για να θεραπεύει αυτούς τους ασθενείς, ιδίως που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι εφικτό να δημιουργηθούν νοσοκομεία. Αν και η απόσταση δεν είναι το σημαντικότερο ζήτημα στις μέρες μας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μερικές απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις υγείας. Για να ξεπεραστούν τέτοια ζητήματα, πολλές κυβερνητικές οργανώσεις και ΜΚΟ συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που κατέστη δυνατή με τη βοήθεια της Telehealth.

 


 

Υγεία IT