Health IT - ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ถ้าพลเมืองของประเทศมีสุขภาพดีมันจะไปไกลในการรับรองการพัฒนาโดยรวมของประเทศ ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพการปฏิวัติในภาคการดูแลสุขภาพอยู่ในชาร์ตในอนาคตอันใกล้

เครือข่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทำงานร่วมกันได้ข...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

Telehealth Services ในการดูแลสุขภาพหลังการระบาด

เพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลและการรักษาสุขภาพทางไกลยังคงเป็นรูปแบบของระบบสุขภาพที่ทำงานได้ในอนาคตหลังการระบาดของโรคสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่อาจทำให้การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพทางไกลเป็นเรื่องยากในสภาพแวดล้อมปัจจุบันสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของ Telemedicine ระหว่างการแพร่ระบาด

เราจะตรวจสอบประโยชน์หลักของ telemedicine ในระหว่างการระบาดใหญ่และพยายามเดาว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวหรือ telemedicine อยู่ที่นี่ตลอดไป สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม