แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพในปี 2565

ในปี 2565-2566 ตลาดไอทีด้านการดูแลสุขภาพจะยังคงเติบโตต่อไป ผู้เชี่ยวชาญประเมิน Internet of Medical Things (IoMT), การตรวจติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล (RPM), ความจริงเสมือน (VR), ความเป็นจริงเสริม (AR) และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ว่าเป็นโซลูชัน e-health ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมแล้วสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยต่อสู้กับโควิด -19 ได้อย่างไร

เราจะตรวจสอบประเด็นหลักที่ AI สามารถช่วยต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ได้ เทคโนโลยีนี้หากนำไปใช้ในทางที่ดี จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคตและช่วยชีวิตผู้คนนับล้านได้สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

เทรนด์ไอทีด้านสุขภาพสำหรับปี 2020

แนวโน้มด้านไอทีด้านสุขภาพที่สำคัญในปี 2563 มีอะไรบ้าง มาดูกันว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นอย่างไรสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้ของเครื่องในการดูแลสุขภาพ

ทุกวันนี้การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด) มีบทบาทสำคัญที่สุดในหลาย ๆ ด้านของชีวิตของเรา - รวมถึงการดูแลสุขภาพสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพไอที

เริ่มแรกจนถึงปี 1974 มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแก้ปัญหาเรขาคณิตและพีชคณิต ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2530 ได้มีการเพิ่มระบบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม