บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาวัคซีนและยาเสพติด

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวัคซีนเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือพวกเขาใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา เมื่อเราอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราไม่สามารถรอนานเพื่อให้วัคซีนมาถึงได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ทันสมัยสำหรับปัญหายุคใหม่เหล่านี้ หนึ่งในคำแนะนำที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญคือการใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวัคซีน ฟังดูเป็นความคิดที่ดี ดังนั้นขอให้เรามีการสนทนาโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยต่อสู้กับโควิด -19 ได้อย่างไร

เราจะตรวจสอบประเด็นหลักที่ AI สามารถช่วยต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ได้ เทคโนโลยีนี้หากนำไปใช้ในทางที่ดี จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคตและช่วยชีวิตผู้คนนับล้านได้สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้ของเครื่องในการดูแลสุขภาพ

ทุกวันนี้การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด) มีบทบาทสำคัญที่สุดในหลาย ๆ ด้านของชีวิตของเรา - รวมถึงการดูแลสุขภาพสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพไอที

เริ่มแรกจนถึงปี 1974 มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแก้ปัญหาเรขาคณิตและพีชคณิต ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2530 ได้มีการเพิ่มระบบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม