Elektronik Tıbbi Kayıt

Elektronik tıbbi kayıtlar veya EMR , bir bireyin basılı tıbbi kaydının taranmış dijital versiyonu anlamına gelir. Elektronik tıbbi kayıt, bir doktor kliniği veya bir ofis gibi tek bir tesisteki bir hastanın tıbbi kaydını temsil eder. EMR, doktorların veya kuruluşların hastalarının tedavilerini ve mevcut sağlık durumlarını takip etmeleri için sakladıkları dijital kayıtlardır.

Elektronik Tıbbi Kayıtların Genel Olarak Sahip Olduğu Bilgiler

  Kişisel Bilgiler: EMR hastanın boy, kilo ve kan grubu gibi ayrıntılı bilgilerini saklar.
  Hastanın Tıbbi Geçmişi: Doktorlar, daha etkili tedavi sağlayabilecekleri adına hastalarının önceki tıbbi geçmişini her zaman bilmek isterler. EMR, doktorların hastalarını daha etkili bir şekilde incelemesine yardımcı olan hastanın önceki rahatsızlıkları, ilaçları ve alerjileri hakkında bilgi içerir.
  Teşhis Listesi: Hastanın mevcut tedavisi ve ilacı hakkındaki bilgiler de EMR’lerde saklanır. Bu, doktorların mevcut sağlık koşullarından geçtikten sonra gerekli kararları almasına yardımcı olur.

Kişinin yukarıda belirtilen tüm bilgileri, hekimin planlama ve faturalandırmayı yöneten uygulama yönetimi yazılım sistemi ile bütünleşir.

EMR Çeşitleri

 1. Sunucu Tabanlı EMR: Bu tipik olarak muayenehanede “Sunucu” adı verilen özel bir bilgisayarda bulunur.
 1. Web tabanlı EMR: Bu, genellikle tıp doktorunun bir internet bağlantısı yardımıyla eriştiği EMR Şirketinin sunucusunda, site dışında yer alır. Yazılım veya uygulama servis sağlayıcısı olarak da bilinir.

Elektronik Tıbbi Kayıtların Faydaları

  Daha okunaklı ve doğru veriler: EMR’deki veriler sistemde saklandığından, daha okunaklı ve daha net bir hastanın sağlık şemasını sağlar.
  Kolayca bilgiye kolay erişim: Sistemde saklanan tüm bilgilere her yerden erişilebilir.
  Belgeleri geliştirin: EMR sistemi, dijital görüntüleme ve özel testlere erişim sağlayarak belgeleri geliştirir.
  Klinik ve fatura departmanları arasında daha iyi entegrasyon: Bu sistemin kabulünden sonra faturalandırmada daha az hata ve dolandırıcılık şansı vardır.
  Verimliliği ve iletişimi geliştirir: EMR, tüm bilgiler gerçek zamanlı olarak paylaşılabildiğinden, böylece iletişim sürecini de geliştirdiğinden, doktorların hastanın tedavisi için önemli kararlar almasında çok faydalıdır.
  Gelişmiş hasta güvenliği: EMR sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda hastanın önemli tıbbi geçmişini de saklar. Bu ayrıca hastaya daha iyi ve daha güvenli tedavi sağlanmasına yardımcı olur.
  Laboratuvar bilgilerinin iyileştirilmiş takibi: Tüm laboratuvar testleri ve sonuçları, doktorların yanı sıra hastaların tıbbi veya laboratuvar raporlarını daha hızlı bir şekilde gözden geçirmelerine olanak tanıyan sistemde mevcuttur.
 • Trendlerin Takibi: EMR, kan basıncı, şeker seviyesi veya göz içi basınçları hakkında ayrıntılar sağlayarak doktoru hastanın sağlık durumlarından ve mevcut durumlarından haberdar eder.
 • Maliyet Etkin: EMR, bu kayıtların yönetiminde harcanan zamanı ve emeği azaltan sistem tarafından yönetilir.

Kaynaklar:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4607324/
Sağlık BT