Hakkımızda

Günümüzün Sağlık Hizmeti BT ürünleri ve Sağlık Hizmeti BT Çözümlerinin sağlık yönetimi sistemlerinde etkili olması gerekir; hastanelere bağlı birden fazla sağlık hizmeti bilgi sistemi nedeniyle hasta kayıtlarını benzersiz şekilde tanımlamak her zaman bir zorluktur ve hasta kayıtlarının çoğaltılmasına yol açabilir ve bu da hasta kayıtlarının çoğaltılmasına neden olabilir. maliyetleri artırmak.

Prohealthware'in EMR Sistemi, MPI Sistemi, EMPI çözümü, her bir hastayı benzersiz bir şekilde tanımlamak için farklı kaynaklardan hasta tanımlayıcılarını çapraz referans almak için eşleştirme algoritmaları kullanarak bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca EMPI, yinelenen hastaların birleştirilmesine, hasta kayıtlarının birleştirilmesine ve birden çok tesisle iletişime yardımcı olabilir.

  • Uygun fiyatlı indeksleme ve entegrasyon çözümleri.
  • Verilerin "birleşik" görünümlerini oluşturun.
  • Veriler üzerinde daha fazla doğruluk güveni ve yönetimi sağlayan bilgileri tanımlamak, birleştirmek ve değiştirmek daha kolaydır.
  • Yapılandırılabilir Deterministik ve Olasılıksal eşleştirme
  • HL7 Mesajları Desteği
  • Hızlı Eşleşme Kabiliyeti