Sağlık Bilgi Teknolojisi Nedir (Sağlık Bilişimi)

Sağlık Bilişim Nedir?

Sağlık BT, temelde sağlık ve sağlık hizmetleri için kullanılan bilgi teknolojisidir. Hem donanım hem de yazılım bileşenlerini dahil ederek bir hastanın sağlık bilgilerinin işlenmesini içerir. Teknoloji, bir hastanın sağlık bilgilerinin saklanması, alınması ve paylaşılması için kullanılmaktadır. Bu bilgileri hem iletişim hem de karar verme amacıyla kullanmak için uygulamalardan yararlanılır.

Sağlık BT, sağlık bilgilerini yönetmek, depolamak ve değiş tokuş etmek için elektronik ve dijital teknolojilerin kullanımını ifade eder. Elektronik sağlık kayıtları (EHR'ler) ve klinik karar destek sistemlerinden mobil sağlık uygulamalarına ve tele sağlık platformlarına kadar geniş bir araç yelpazesini kapsar.

Sağlık Bilgi Teknolojileri kapsamında neler var?

Bir satırda, sağlıkla ilgili bilgilerin hastalar, doktorlar, hastaneler ile devlet ve sigortacılar arasında kullanımını yönetmek için kullanılan her türlü teknolojinin Sağlık Bilgi Teknolojisi veya Sağlık BT başlığı altında olduğu söylenebilir.

Sağlık Bilişiminin hedefi

Sağlık bilişiminin amacı, sağlık hizmeti sağlayıcılarına doğru hasta verilerine zamanında erişim sağlayarak sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmaktır. Ayrıca, hastaların kendi sağlık bilgilerine erişmelerini sağlayarak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla uzaktan iletişim kurmalarını sağlayarak hastaların sağlık hizmetleriyle daha fazla ilgilenmelerini sağlar.

Sağlık Bilişiminin faydaları

Sağlık hizmetlerinde BT'ye güvenmenin çeşitli faydaları vardır:

  1. İyileştirilmiş hasta bakımı: sağlık bilgi teknolojisi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bakım noktasında eksiksiz ve doğru hasta bilgilerine erişmesini sağlayarak klinik karar verme sürecini iyileştirir ve hataları azaltır. Ayrıca, sağlayıcılar ve hastalar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak daha iyi bakım koordinasyonuna ve hasta katılımına yol açar.
  2. Artan verimlilik: Sağlık BT, randevuları planlama ve faturalandırma gibi idari süreçleri kolaylaştırarak verimliliği artırabilir ve maliyetleri azaltabilir. Ayrıca birçok rutin görevi otomatikleştirerek sağlık hizmeti sunucularının hasta bakımına odaklanmalarını sağlar.
  3. Daha iyi nüfus sağlığı yönetimi: Sağlık BT, bir nüfustaki eğilimleri ve risk faktörlerini belirlemeye yardımcı olabilecek hasta verilerini izlemek ve izlemek için kullanılabilir. Bu bilgi daha sonra hedefe yönelik müdahaleler geliştirmek ve nüfus sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için kullanılabilir.
  4. İyileştirilmiş halk sağlığı gözetimi: Sağlık BT, bulaşıcı hastalıkları, salgınları ve diğer halk sağlığı tehditlerini izlemek ve takip etmek için kullanılabilir, bu da hızlı müdahaleye olanak tanır ve hastalığın yayılmasını azaltır.
  5. Maliyet tasarrufu: sağlık bilgi teknolojisi, gereksiz veya gereksiz testleri ve prosedürleri ortadan kaldırarak, tıbbi hataları azaltarak ve genel verimliliği artırarak sağlık hizmeti maliyetlerini azaltabilir.

Genel olarak, sağlık BT'si hasta sonuçlarını iyileştirerek, verimliliği artırarak ve maliyetleri düşürerek sağlık hizmeti sunumunu dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Sağlık Bilgi Teknolojisinde Temel İçermeler

Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR'ler)

Health IT'den önceki doktorların, bir hastanın sağlığıyla ilgili bilgilerin kaydını bir kağıt parçası üzerinde tutmaları gerekiyordu. Ancak Sağlık Bilgi Teknolojisi ile depolama, kağıt kayıtlardan EHR'ler veya Elektronik Tıbbi Kayıtlar (EMR'ler) olarak bilinen dijital ortama kaydı.

EHR'ler doktorlar tarafından sağlıkla ilgili bilgilerinizin kontrol edilmesi ve gerektiğinde uzmanlarla aynı zamanda ve aynı şekilde paylaşılması için kullanılır.

Kişisel Sağlık Kayıtları (PHR'ler)

PHR'ler hastalar tarafından doktor ziyaretlerinden sağlık hedeflerinize, kalori alımınıza, egzersiz programınıza ve kan basıncınıza kadar bilgi girmek için kullanılır.

PHR'ler hastalar tarafından oluşturulabilir ve korunabilir veya bir sağlık hizmeti sağlayıcısı veya sağlık planı aracılığıyla oluşturulabilir. Hastalar bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak PHR'lerine her yerden erişebilir ve bunları güncelleyebilir.

PHR'ler, hastaların kendi sağlık bilgilerine erişmelerini sağlayarak, ilerlemelerini takip etmelerini sağlayarak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla daha etkili iletişim kurmalarını sağlayarak hastaların kendi sağlık hizmetleriyle daha fazla ilgilenmelerine yardımcı olabilir.

E-Reçete

E-Reçete ile doktorlar ve eczacılar arasında doğrudan iletişim kurulur. Buna göre, bir hastanın eczaneden veya başka bir medikal mağazadan ilaç almak için yanında reçete kağıdı taşıması gerekmemektedir.

Kişisel Sağlık Araçları

Adından da anlaşılacağı gibi, bunlar bir kişinin sağlığına etkili bir şekilde bakması için tasarlanmış araçlardır. Örneğin, bir kişinin belirlediği kondisyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sağlık ve kondisyon ile ilgili çeşitli akıllı telefon uygulamaları mevcuttur.

Klinik Karar Destek Araçları

Bu araçlar, bir klinisyenin hastanın sağlığına ilişkin karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Bu araçlarda, klinisyenin kişinin sağlığı hakkında uygun tavsiyelerde bulunmasına yardımcı olan kanıta dayalı kılavuzlar mevcuttur.

Bilgisayarlı Doktor Sipariş Girişi veya Bilgisayarlı Sağlayıcı Sipariş Girişi (CPOE)

Hastanın ilaç ve hastaneler tarafından yapılan reçete hataları nedeniyle acı çektiği önemli sayıda vaka vardır. Bu durumda, CPOE bu tür hataları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu, ilaçları dağıtmak için geliştirilen bir barkod sistemi ile birlikte elektronik reçeteler ile gerçekleştirilir.

Bununla birlikte, mevcut barkodlama sistemleri ile birlikte çalışabilirlik endişeleri nedeniyle CPOE kullanımı yaygın değildir. Bunun dışında, bu uygulamaların benimsenmesi için fazladan zamanın yanı sıra, çok sayıda küçük-zaman hekimi tarafından mevcut uygulamalarda önemli bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastalıklar Kaydı

Bir hastalık kaydı, belirli bir hastalık veya durumla teşhis edilmiş kişiler hakkında bilgi toplayan ve tutan bir veri tabanıdır. Hastalık kayıtları, bir hastalığın prevalansını ve insidansını izlemek, hastalık sonuçlarını izlemek ve müdahale ve tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Hastalık kayıtları yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde oluşturulabilir ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, devlet kurumları veya diğer kuruluşlar tarafından yönetilebilir. Hastalık kayıtlarında toplanan bilgiler, demografik verileri, klinik bilgileri, laboratuvar test sonuçlarını ve tedavi bilgilerini içerebilir.

Hastalık kayıtları, hastalık ve tedavisi hakkındaki bilgilerin sınırlı olabileceği nadir hastalıklar için özellikle yararlı olabilir. Hastalık kayıtları, nadir hastalıkları olan hastalar hakkında bilgi toplayarak ve paylaşarak bu durumlar için teşhis, tedavi ve araştırmayı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

E-Posta İletişimi ve Web Tabanlı Hasta Portalları

Bunlar, güvenli kanallar aracılığıyla doktor ve hasta arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için kullanılır. Bir hasta spesifik tıbbi kayıtlarına erişebilir.

Sağlık Bilgileri Alışveriş Araçları

Sağlık bilgileri alışverişi araçları, hastanelerin bir hastanın sağlık bilgilerini aynı hastanedeki farklı sistemler arasında veya bir bölgedeki iki farklı hastane arasında veya hastaneler ile devlet veya sigortacılar arasında paylaşmasına olanak tanır.

HIE araçlarının faydaları arasında gelişmiş bakım koordinasyonu, azaltılmış tıbbi hatalar, artan verimlilik ve iyileştirilmiş hasta sonuçları yer alır. Örneğin, bir hasta evden uzaktayken acil servise giderse, sağlık hizmeti sağlayıcısı tıbbi kayıtlarına bir HIE aracı aracılığıyla elektronik olarak erişebilir ve hastanın tıbbi geçmişi, ilaçları ve alerjileri hakkında eksiksiz ve doğru bilgilere erişmelerini sağlar.

HIE araçları, nüfus düzeyinde sağlık verilerini toplayıp bir araya getirerek halk sağlığı sürveyans çabalarını desteklemek için de kullanılabilir. Bu, halk sağlığı görevlilerinin hastalık salgınlarını belirlemesine ve yanıt vermesine, hastalık eğilimlerini izlemesine ve müdahalelerin etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Özet: Sağlık BT'si Nasıl Yardımcı Olur?

Yukarıda belirtilen tüm araçlar ve diğer birçok hastaya, hastanın sağlığına yönelik ikili bir sorumluluk verilmiştir. Birincisi, hekimler üzerindeki yükü hafifletir ve ikincisi, hastaya sağlık hizmetinin merkez aşamasına yerleştirerek hastaya sorumlu sağlık tesisleri sağlar.

Her alanda zorluklar olsa da, sağlık bilgi teknolojisi kendisini tüm dünyadaki mevcut sağlık sistemlerine hızla entegre ediyor.

Sağlık BT