Elektronik Sağlık Kayıtları

Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) nedir?

Elektronik sağlık kaydı veya EHR , hastanın sağlık kayıtlarının ve bilgilerinin dijital formatta sistematik bir şekilde toplanmasıdır. Bu kayıtlar, bilgilerin depolanmasını ve aktarılmasını kolaylaştıran sistemde tutulur. Örneğin, her hastanın bir hasta tablosu vardır ve bir EHR bunun dijital bir versiyonudur. Tipik bir tıbbi EHR raporu, hasta demografisi, ilaçlar, ilerleme notları, sağlık sorunları, yaşamsal belirtiler, aşılar, geçmiş tıbbi geçmiş, radyoloji raporları ve laboratuvar verileri vb. İle ilgili bilgileri içerebilir.

EHR sistemi, verileri doğru bir şekilde depolamak ve hastanın durumunu verimli bir şekilde yakalamak için tasarlanmıştır. Bilgileri yetkili kullanıcılara anında ve güvenli bir şekilde ulaştıran gerçek zamanlı hasta merkezli kayıtlardır. EHR'lerin en büyük faydalarından biri, hastanın tıbbi geçmişini ve reçetelerini her yerden doktorundan almasını sağlamasıdır. Bu sistem, standart klinik verilerin ötesine geçmek ve hastaların tıbbi durumunun daha geniş bir görünümünü sağlamak için oluşturulmuştur.

EHR özellikleri

 • Hastaların sağlığı hakkında doğru ve güncel bilgi sağlamak
 • Koordineli bir sağlık bakımı için hastanın tıbbi raporuna hızlı erişim sağlanması
 • Tıbbi bilgilerin hastalar ve diğer klinisyenler arasında güvenli paylaşımı
 • Azalan evrak işleri sayesinde maliyetlerin azaltılması
 • Hasta verilerinin güvenliğini ve gizliliğini artırmak
 • Sağlayıcıların üretkenliği artırmasına yardımcı olma

Elektronik Sağlık Kayıtlarının Faydaları Nelerdir?

Elektronik Sağlık Kayıtları sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalar ve sağlık sistemleri için çok sayıda avantaj sunar. İşte bazı önemli faydalar:

 1. Geliştirilmiş Erişilebilirlik: EHR'ler hasta bilgilerine her zaman ve her yerde kolay erişim sağlar. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hasta kayıtlarına uzaktan güvenli bir şekilde erişebilir; bu, özellikle acil durumlarda veya hastaları farklı sağlık kuruluşlarında tedavi ederken faydalıdır.
 2. Gelişmiş Bakım Koordinasyonu: EHR'ler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, uzmanlar ve hastanın tedavisine katılan diğer paydaşlar arasında bakımın daha iyi koordinasyonunu kolaylaştırır. Tıbbi geçmiş, test sonuçları ve tedavi planları gibi ilgili tüm bilgiler kolaylıkla paylaşılabilir, böylece hastanın bakımıyla ilgilenen herkesin aynı fikirde olması sağlanır.
 3. Artan Verimlilik: EHR'ler, sağlık kayıtlarını dijitalleştirerek randevu planlama, faturalandırma ve reçete yönetimi gibi idari görevleri kolaylaştırır. Bu, iş akışı verimliliğini artırarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta bakımına daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
 4. Azalan Hatalar: EHR'ler, okunamayan el yazısı veya yanlış yerleştirilmiş kağıt kayıtlardan kaynaklanan hata riskini en aza indirir. Elektronik dokümantasyon standartlaştırılmıştır ve ilaç tedavisi mutabakatı ve alerji bildirimleri gibi önemli görevler için yerleşik uyarılar ve hatırlatıcılar içererek tıbbi hata olasılığını azaltır.
 5. Veri Analitiği ve Nüfus Sağlığı Yönetimi: EHR'ler, nüfus sağlığı yönetimi girişimleri için kullanılabilecek büyük miktarlarda hasta verilerinin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Sağlık hizmeti sağlayıcıları eğilimleri belirleyebilir, hastalık salgınlarını izleyebilir ve halk sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için hedefe yönelik müdahaleler uygulayabilir.
 6. Hastanın Güçlendirilmesi: EHR'ler, hastaların sağlık hizmeti yolculuklarında daha aktif bir rol almalarını sağlar. Hastalar, hasta portalları üzerinden online olarak kendi sağlık kayıtlarına ulaşabiliyor, test sonuçlarını inceleyebiliyor ve sağlık uzmanlarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Bu, şeffaflığı teşvik eder ve hastalar ile sağlayıcılar arasında işbirlikçi bir ilişkiyi teşvik eder.
 7. Maliyet Tasarrufları: EHR sistemlerinin uygulanmasına yapılan ilk yatırım önemli olsa da, çalışmalar zaman içinde EHR kullanımının azaltılmış evrak işleri, daha az gereksiz test ve gelişmiş verimlilik yoluyla maliyet tasarrufu sağlayabileceğini göstermiştir.

Elektronik Sağlık Kayıtları, daha iyi hasta bakımına, daha iyi sağlık hizmetleri sonuçlarına ve sağlık hizmeti sunumunda artan verimliliğe katkıda bulunan çok sayıda avantaj sunar.

Bir EHR'nin İçerdiği Başlıca Bilgiler

 • Laboratuvar Sonuçları: EHR, hastanın tüm laboratuvar testlerinin raporlarını içerir. EHR ile hasta ve tıbbi kliniğin bu kağıtları ayrı ayrı dosyada tutmasına gerek yoktur.
 • Radyolojiden Görüntüler: EHR sistemi, röntgen gibi radyolojiden gelen görüntüleri tutar, böylece sağlayıcı bu tür görüntülere ihtiyaç duyduğunda, EHR sisteminden kolayca alabilir.
 • Alerji Bilgileri ve Uyarıları: Farklı kişilerin farklı sağlık sorunları vardır ve tüm bu bilgiler EHR'de saklanır. EHR sistemi, bir kişinin eğilimli olduğu tüm alerji sorunlarını ve diğer tür şeyleri gösterir.
 • Aşılama Tarihleri: Aşılama tarihleri sistemde saklanır ve kalanı doktorların yanı sıra gerçek tarihler yaklaştığında hastalara verilir.
 • Hastayı ilgilendiren ilaçlar: EHR, doktor tarafından hastaya reçete edilen ilaçları içerir.
 • Hastanın Tıbbi Geçmişi: Bu sistem sadece mevcut durumla ilgili verileri değil, aynı zamanda hastanın önceki tıbbi geçmişi hakkındaki verileri de içerir.
 • İlerleme Notları: İlerleme notları, reçete edilen ilaç ve tedavi ile hastanın durumunun nasıl iyileştirildiğini gösterir.
 • Hastanın demografik özellikleri: EHR, hastanın boyu, kilosu, kan grubu vb. İle ilgili tüm bilgileri içerir.

EHR, tıbbi tedavinin daha önce uygulanma yöntemlerini dönüştürmeye yardımcı oldu. Bunlar, bilgileri diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ve laboratuvarlar, uzmanlar, eczaneler, acil durum tesisleri ve işyeri klinikleri gibi kuruluşlarla paylaşmak için oluşturulmuştur. Bu nedenle hasta sağlığı ile ilgili tüm bilgilerin depolandığı ana merkez olarak adlandırılabilir.

Sağlık BT