Elektronik Sağlık Kayıtlarının Faydaları

Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) basitçe hastanın kağıt çizelgesinin veya tıbbi geçmişinin dijital formudur. Bu kayıtlar testler, alerji bilgileri, aşılama tarihleri ve hastaları ilgilendiren ilaçlar vb. Gibi hastanın gerekli tüm bilgilerini içerir

Elektronik Sağlık Kayıtlarının Faydaları

Elektronik Sağlık Kayıtlarının (EHR) günlük yaşamındaki en önemli faydalarından bazıları şunlardır: -

Tam ve Doğru Bilgi Sağlama

EHR, hastaya ait tüm verilerin otomatik olarak yönetildiği dijital bir sistemdir. Bu sayede hem hastanın hem de hekimin doğru ve güncel bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. Hastanın sağlığına ilişkin doğru ve eksiksiz tıbbi bilgi , yanlış ilaç olasılığını da ortadan kaldırır.

EHR'ler, kayıtların kopyalanması veya çakışması olasılığını azaltarak doğruluğu artırır. Kağıt tabanlı sistemlerde, hastaların farklı yerlerde birden fazla çizelgeye sahip olması alışılmadık bir durum değildir, bu da parçalı ve eksik bilgilere yol açar. EHR'ler ilgili tüm verileri tek bir elektronik kayıtta birleştirerek hata riskini en aza indirir ve farklı sağlık hizmetleri ortamlarında bakımın sürekliliğini sağlar.

Hasta Kayıtlarına Hızlı Erişim

EHR, veri yönetimini hem klinik hem de hastalar için daha sorunsuz hale getirdi. Bu kayıtlar dijital olarak yönetildiği için ağır evrak işleri ve büyük dosyalar söz konusu değildir. Hasta çizelgesine fareye basit bir tıklama ile kolayca erişilebilir. Tüm bu bilgiler zaten sistemde kayıtlı olduğu kadar hastalar da, bunların laboratuvar makbuzlar veya reçeteli slipleri hakkında rahatsız etmek gerekmez.

Doktorlar, birkaç tıklamayla tıbbi geçmiş, laboratuvar sonuçları, görüntüleme çalışmaları ve önceki karşılaşmalardan notlar dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilir. Hastanın sağlık durumuna ilişkin bu kapsamlı görünüm, sağlayıcıların kalıpları tespit etmesine, risk faktörlerini belirlemesine ve aksi takdirde kağıt bazlı kayıtlarla gözden kaçabilecek bağlantılar kurmasına olanak tanır.

Etkili Teşhis

EHR sadece evrak yükünü azaltmakla kalmadı, aynı zamanda teşhis koymayı daha etkili hale getirdi. Doğru verilere hızlı erişim, tıbbi hataları azaltmış ve hastalara daha doğru bir bakım sunmuştur.

Ayrıca, EHR'ler sıklıkla sağlık hizmeti sağlayıcılarına teşhis sürecinde yardımcı olan karar destek araçlarıyla donatılmıştır. Bu araçlar, klinik kılavuzlardan ve en iyi uygulama uyarılarından, potansiyel tanıları veya tedavi seçeneklerini önermek üzere hasta verilerini analiz eden gelişmiş algoritmalara kadar çeşitlilik gösterebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu karar destek özelliklerinden yararlanarak teşhis doğruluğunu artırabilir ve hata olasılığını azaltabilir.

Sağlık Kolaylığı

EHR'ler sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirir. Bunlar aynı zamanda sağlık hizmetlerini sunucular ve hastalar için daha uygun hale getirir. Sistem, gelişmiş karar desteği, klinik uyarılar ve hatırlatıcıların yanı sıra form doldurma ve kliniği birkaç kez ziyaret etme ihtiyacını ortadan kaldırır. EHR yardımı ile verilerinizi klinik ile paylaşarak direkt arayıp randevunuzu düzeltebilirsiniz.

Ayrıca, EHR'ler sağlık ekibi üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırarak uzmanların, birinci basamak hekimlerinin, hemşirelerin ve diğer sağlayıcıların içgörülerini paylaşmalarına ve teşhis sürecine katkıda bulunmalarına olanak tanır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, hastanın durumunun bütünsel olarak anlaşılmasını teşvik eder ve tanısal karar verme sürecinde ilgili tüm bilgilerin dikkate alınmasını sağlar.

Hasta Verilerinin Gizliliği ve Güvenliği

Elektronik Sağlık Kayıtlarındaki hasta kaydı daha güvenli ve sistematiktir. Sağlık BT sistemi altında, kullanıcıların sağlık verilerini güvende ve emniyette tutmalarını sağlayan geliştirilmiş çeşitli araçlar vardır.

EHR sistemleri, yalnızca yetkili sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta kayıtlarına erişebilmesini sağlamak için şifreler, biyometrik tanımlayıcılar ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları kullanır. Ayrıca rol bazlı erişim kontrolleri, kuruluşların rol ve sorumluluklarına göre kullanıcıların belirli bilgilere erişimini kısıtlamasına olanak tanıyarak hasta gizliliğini daha da korur.

Ayrıca EHR'ler, verileri hem iletim hem de depolama sırasında korumak için şifreleme tekniklerini içerir. Bu şifreleme, yetkisiz kişiler verilere ulaşsa bile verilerin çözülemez ve kullanılamaz kalmasını sağlar. Ek olarak, hasta kayıtlarına erişimi izlemek için EHR sistemlerinde sıklıkla denetim izleri uygulanır ve kuruluşlara, herhangi bir yetkisiz erişim girişimine karşı kullanıcı etkinliğini izleme ve inceleme olanağı sağlar.

Uygun Maliyet

Elektronik sağlık kayıtlarının (EHR'ler) önemli avantajlarından biri, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve kuruluşları için tasarruflara katkıda bulunan çeşitli temel faktörlerden kaynaklanan maliyet verimliliğidir.

Elektronik sağlık kayıtları, veri yönetiminde kağıt kullanımını neredeyse ortadan kaldırır. Bu sadece maliyetten tasarruf etmekle kalmadı, aynı zamanda bu kayıtların güvenli hale getirilmesi için gereken emeği de kurtardı. Ayrıca testin tekrarlanmasına da gerek yoktur. Bir hasta için, bu kayıtlar güvenliği artırır ve uygun ilaç tedavisi sayesinde daha iyi sağlığa erişim sağlar.

İkinci olarak, EHR'ler fiziksel depolama alanı ihtiyacını ve ilgili masrafları ortadan kaldırır. Geleneksel kağıt bazlı tıbbi kayıtlar, bakım, güvenlik ve alan kullanımı maliyetlerine yol açan özel depolama tesisleri gerektirir. Buna karşılık, EHR'ler hasta bilgilerini elektronik olarak saklayarak fiziksel depolama ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili masrafları azaltır.

Ek olarak, EHR'ler kullanım kalıplarını takip ederek ve yeniden sipariş verme süreçlerini otomatikleştirerek envanter ve sarf malzemelerinin verimli yönetimini kolaylaştırır. Bu, sağlık tesislerinin stok fazlasını ve ilgili maliyetleri en aza indirirken optimum malzeme seviyelerini korumasını sağlar.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Tarafından Daha İyi Karar Verme

Tıp pratisyenleri , yüklerini azalttığı için elektronik sağlık kayıtlarına her zaman ÖDÜL VERMİŞTİR. Sistem, hastaların tıbbi testleri için onlara otomatik hatırlatıcılar verir ve ayrıca durumlarındaki ilerlemeyi gösterir.

Kapsamlı hasta bilgilerine erişilebilirlik, sağlık hizmeti sağlayıcılarının teşhis ve tedavi planları konusunda daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Örneğin, bir doktor potansiyel olarak zararlı ilaç kombinasyonlarının reçetelenmesini önlemek için hastanın tıbbi geçmişini ve mevcut ilaçlarını hızlı bir şekilde inceleyebilir. Ek olarak, EHR'ler sağlık ekipleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırarak hastanın bakımına katılan tüm sağlayıcıların aynı bilgilere erişmesini sağlar.

Zaman kazandıran

Günümüz hayatında en önemli şey zamandır. Elektronik Sağlık Kayıtları, hastanın tedavisine ayrılan zamandan tasarruf edilmesi açısından oldukça faydalıdır. Doktorların hastalarıyla çevrimiçi iletişim kurmasına olanak tanır ve hastaların reçeteyi doğrudan alabilecekleri için kliniği birçok kez ziyaret etmelerine de gerek kalmaz.

Randevu planlama, faturalandırma ve talep işleme gibi süreçleri otomatikleştirerek sağlık tesisleri idari genel masrafları önemli ölçüde azaltabilir. Bu verimlilik yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda manuel veri girişiyle ilişkili hata riskini de en aza indirerek sonuçta maliyet tasarrufu sağlar.


Kaynaklar:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Sağlık BT

Bir Yanıt bırakın

Yorum
İsim *
Posta *