Teletıp ve Telehealth arasındaki fark

Tıp ve teknolojinin karışımı, yani Teletıp ve Telehealth terimleri birbirinden ayırt edilemez. Ancak hizmetleri farklı yollarla sunmanın yolu onu ayırt edici kılıyor. Tıbbi bakım hizmetlerinin belirli bir mesafeden hastalıklılara iletişim ve bilgi teknolojisi (BT) kullanılarak dağıtılması Teletıp olarak bilinir. Öte yandan Telehealth , sağlıkla ilgili tüm bilgileri kapsayan geniş bir terimdir.

Telehealth, sağlıkla ilgili eğitim, teşhis, tedavi sağlama ve ayrıca çeşitli sağlık sorunları hakkında farkındalık yaratma konusunda sağlıklı bir fenomen olduğu için teletıptan çok daha geniş bir kavramdır. Teletıp yalnızca hastaları tedavi etmek için teknoloji kullanımını tanımlar, ancak Telehealth ayrıca sağlık kampanyaları, yönetim eğitimi, sağlık eğitimi, gözetim vb. Gibi klinik olmayan hizmetleri de kapsar.

Her ikisi de sağlık hizmetleri endüstrisine atıfta bulunmasına ve amaçları birbiriyle ilişkili olmasına rağmen, her iki kavramda da kendine özgü farklılıklar vardır. Daha iyi anlamamız için terimleri farklılaştırmak için, bunu bir cümle ile ifade edebiliriz: " Tüm teletıplar Telehealth'tir, ancak tüm Telehealth teletıp değildir ". Teletıp, uzaktan hasta izleme, depolama ve iletme, etkileşimli teknolojiler gibi temel olarak 3 unsurdan oluşur, ancak Telehealth bir bileşen daha içerir, yani m-health.

Şekil, teletıpın Telehealth'ten daha dar bir kapsama sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Teletıpın Telehealth'in özelliklerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Layman'ın dilinde, ' Telehealth, teletıp yolunu tanımladığı yer ' olarak ifade edilebilir. Teletıp, iyileştirici tedavilerle başa çıkmak için bir önlemdir, ancak Telehealth de önleyici tedbirler konusunda endişelidir.

Peki Teletıp ve Telesağlık Arasındaki Fark Nedir?

Teletıp ve telesağlık sıklıkla birbirinin yerine kullanılan birbiriyle ilişkili terimlerdir, ancak anlamları biraz farklıdır. Her ikisi de sağlık hizmetlerini uzaktan sağlamak için teknolojinin kullanımını içerir ancak uzaktan sağlık hizmeti sunumunun farklı yönlerini kapsar.

 1. Teletıp: Teletıp özellikle sağlık profesyonelleri tarafından hastalara telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak sağlanan uzaktan klinik hizmetleri ifade eder. Hastaların sağlık durumlarının uzaktan teşhis, tedavi ve izlenmesini içerir. Teletıp genellikle geleneksel yüz yüze klinik ziyaretlere benzer şekilde sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar arasında gerçek zamanlı etkileşimleri içerir, ancak video görüşmeleri, telefon görüşmeleri ve hatta güvenli mesajlaşma platformları aracılığıyla gerçekleştirilir. Teletıp örnekleri arasında sanal doktor randevuları, uzaktan konsültasyonlar ve hatta robot teknolojisinin yardımıyla gerçekleştirilen uzaktan cerrahi prosedürler yer alıyor.
 2. Telesağlık: Telesağlık, klinik bakımın ötesinde daha geniş bir yelpazedeki uzaktan sağlık hizmetlerini kapsayan daha geniş bir terimdir. Sağlıkla ilgili bilgi, eğitim, izleme ve destek sağlamak için teknolojiyi kullanan hem klinik hem de klinik olmayan hizmetleri içerir. Telesağlık, uzaktan hasta izleme (hastaların hayati belirtilerini ve sağlık verilerini uzaktan takip etme), dijital platformlar aracılığıyla verilen sağlık eğitimi gibi faaliyetleri ve tıbbi kayıtların ve randevuların çevrimiçi sistemler aracılığıyla yönetilmesi gibi idari hususları kapsar.

Temelde, teletıp telesağlığın bir alt kümesi olsa da telesağlık, doğrudan klinik bakımın ötesine uzanan daha kapsamlı bir sağlık hizmetleri yelpazesini kapsar. Hem klinik etkileşimleri (tanı ve tedavi gibi) hem de sağlıkla ilgili diğer hizmetleri (eğitim ve izleme gibi) içerir.

Terminoloji ve tanımların bağlama ve bölgeye göre değişebileceğini belirtmekte fayda var. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, hem teletıp hem de telesağlığın, sağlık hizmetlerine erişimi ve uzaktan teslimatı iyileştirmek için teknolojiden yararlandığı, ancak telesağlığın daha geniş bir uzaktan sağlık hizmetleri yelpazesini kapsadığıdır.

Fiziksel Ziyaretin Yerini Alır mı?

Teletıp ve telesağlık, mutlaka sağlık tesislerine yapılan tüm fiziksel ziyaretlerin yerine geçmeyi amaçlamamaktadır, ancak belirli durumlarda değerli alternatifler olarak hizmet edebilirler. Fiziksel ziyaretin yerini uzaktan etkileşimin alıp almayacağı, tıbbi durumun niteliği, hastanın tercihleri ve sağlık hizmeti sağlayıcısının kararı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Teletıp ve telesağlığın ne zaman fiziksel ziyaretlerin yerini alabileceği veya tamamlayabileceğine dair bir döküm:

 1. Fiziksel Ziyaretleri Değiştirin:
  • Acil Olmayan Konsültasyonlar: Rutin kontroller, takip randevuları, ilaç yönetimi ve küçük sağlık sorunları için teletıp çoğu zaman yüz yüze ziyaret ihtiyacının yerini alabilir.
  • Kronik Durum Yönetimi: Düzenli izleme ve tedavi planlarının ayarlanmasını gerektiren kronik rahatsızlıkları olan hastalar, telesağlık platformları aracılığıyla uzaktan izlemeden yararlanabilirler.
  • Ruh Sağlığı Hizmetleri: Teleterapi ve uzaktan danışmanlık oturumları, çeşitli zihinsel sağlık durumlarının yönetilmesinde etkili olabilir.
  • Sağlık Eğitimi: Telesağlık, sağlık eğitimi, koruyucu bakım bilgileri ve yaşam tarzı yönetimi tavsiyeleri sağlamak için kullanılabilir.
 2. Tamamlayıcı Fiziksel Ziyaretler:
  • Karmaşık Teşhisler: Bazı tıbbi durumlar, tek başına teletıp yoluyla tekrarlanamayan kişisel muayeneler, teşhis testleri ve fiziksel değerlendirmeler gerektirir.
  • Acil Durumlar: Acil veya yaşamı tehdit eden durumlarda, şahsen tıbbi müdahale kritik öneme sahiptir ve telesağlığın yerini alamaz.
  • Fiziksel Muayeneler: Bazı tıbbi sorunlar, uzaktan konsültasyonlarla tam olarak gerçekleştirilemeyen uygulamalı fiziksel muayeneler gerektirebilir.

Çoğu durumda, sağlık hizmeti sağlayıcıları kapsamlı bakım sağlamak için hem yüz yüze ziyaretlerin hem de uzaktan etkileşimlerin bir kombinasyonunu kullanabilir. Teletıp ve telesağlık, özellikle kişisel ziyaretlerin zor veya gereksiz olduğu durumlarda, genellikle bakımın erişilebilirliğini, rahatlığını ve sürekliliğini artıran araçlar olarak görülmektedir.

Sağlık Başvuruları

Her iki başvuru da, sağlık ihtiyacı olan bireylere sağlık olanaklarının genişletilmesine yönelik hükümlerdir. Daha hızlı büyüme, doktorlarla iletişim kurmak için hızlı bir mekanizma sağlamasıyla ilgilidir. Ayrıca, birkaç klinisyenin değerlendirmeleri ve önerileri aynı anda daha değerli hale getirir. Bazı tıbbi araştırmalar, teknolojinin ve tıbbi alanın entegrasyonu ile birçok hayatın kurtarıldığını bize aktardı.

İki terim arasındaki ayrım, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da kabul edilmiştir. Buna göre, teletıp sadece hastayı bilgi teknolojisi yoluyla muayene etmek ve tedavi etmekten sorumludur , ancak Telehealth , bireyi sağlık sorunları hakkında eğitmek , hastalıkları yayan artan mikro organizmaları izlemek, hizmetleri sağlamak gibi sağlıkla ilgili alanın farklı yönleriyle ilgilenir. mümkün olduğunca yaklaşılabilir olması.

Sağlık endüstrisindeki ileri teknolojinin uygulamaları, daha geniş bilimsel tanımları aşmamızı mümkün kılmıştır. Yani, ister Teletıp ister Telehealth olsun , her ikisi de tıbbi hizmetlerin sağlanması ve sağlık hizmeti taleplerinin karşılanması ile ilişkilidir. Terimlerin belirsizliği, tıp alanındaki faydalarını görmezden gelmemizde bizi yanıltamaz.

Geleneksel klinik hizmetlerinin erişilemediği uzak bölgelere ulaşarak tıbbi hizmetlerde tamamen devrim yaratmıştır. Bu nedenle, tek bir tanım ile rahat hissetmeliyiz ve bu da telekomünikasyon kullanarak sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulanlara hizmet ediyor. Dolayısıyla, kavramın öznelliğine nesnel terim ve tanımlara göre daha fazla önem verilmelidir.

Sağlık BT