Κυβέρνηση & Υγεία Πληροφορική

Υγεία Η τεχνολογία πληροφοριών είναι μια άλλη εξέλιξη που μας έδωσε η επιστήμη τον 21ο αιώνα. Η τεχνολογία πληροφοριών υγείας είναι μια αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο παρείχαν ιατρικές υπηρεσίες νωρίτερα. Υγεία Τεχνολογία Πληροφοριών ή Υγεία IT είναι βασικά τεχνολογία πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Αυτή η νέα εξέλιξη έχει παρουσιάσει διάφορα οφέλη για τους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Λόγω των διαφόρων χρήσεων και οικονομικά αποδοτικών τρόπων, η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσει αυτόν τον νέο τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών διαθέσιμων και προσιτών σε όλους. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από τους κύριους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση υποστηρίζει την τεχνολογία πληροφοριών υγείας σήμερα: -

  1. Χρήσιμος στον προγραμματισμό: Η τεχνολογία πληροφοριών υγείας διατηρεί όλα τα ακριβή δεδομένα των ασθενών στο σύστημα με τον πιο συστηματοποιημένο τρόπο. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για την κυβέρνηση στο σχεδιασμό διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία των ανθρώπων. Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα παρέχουν καλύτερη εικόνα της δημογραφικής εικόνας και εξηγούν επίσης το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση της τεχνολογίας πληροφοριών για την υγεία καθώς καθιστά τον σχεδιασμό ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό για την κυβέρνηση.
  2. Εξοικονόμηση χρόνου: Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της πληροφορικής υγείας είναι ότι εξοικονομεί χρόνο τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών. Το Health IT επιτρέπει στον ασθενή και στον πάροχο να επικοινωνούν διαδικτυακά. Αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να παρέχουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές και στρατηγικές στον ασθενή που μειώνει περαιτέρω το βάρος για τους γιατρούς, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον επιπλέον χρόνο στη θεραπεία των άλλων κρίσιμων ασθενών. Σε μια χώρα όπου ο αριθμός των γιατρών έναντι των ασθενών είναι μικρότερος, αυτό το σύστημα γίνεται πολύ ευεργετικό.
  3. Μειώνει τα διαγνωστικά λάθη: Αυτό το πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να βρει τη λύση με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας πληροφοριών υγείας. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες διαγνωστικών σφαλμάτων σε περίπτωση πληροφορικής υγείας, επειδή όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημα είναι ακριβή και διαχειρίζονται συστηματικά. Ένας γιατρός θα έχει πρόσβαση όχι μόνο στην τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς αλλά και στο ιατρικό ιστορικό του, εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες των σφαλμάτων και παρέχοντας ασφαλή και ακριβή θεραπεία υγείας.
  4. Οικονομικά αποδοτικό: Το Health IT είναι πολύ οικονομικό, καθώς περιλαμβάνει λιγότερα χαρτιά, εργασία και χρόνο. Δεν χρειάζεται να καταγράφετε όλα τα δεδομένα στα ογκώδη αρχεία και αργότερα να χάνετε χρόνο για τη διατήρηση αυτών των αρχείων. Στην υγεία IT, η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχειρίζεται αυτόματα τις πληροφορίες του ασθενούς με τον πιο συστηματικό τρόπο.
  5. Βελτιωμένη φροντίδα ασθενών: Το Health IT συνοδεύεται από διάφορα εργαλεία που βοηθούν τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη θεραπεία. Είναι επίσης πολύ βολικό για τον ασθενή να πάρει τις συμβουλές του γιατρού από οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Εκτός από αυτό, αυτό το σύστημα δίνει συναγερμούς και υπενθυμίσεις τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς που βοηθούν στην καλύτερη θεραπεία.
Υγεία IT