Elektroniske helseregistre

Hva er elektroniske helsejournaler (EPJ)?

Elektronisk helseregister eller EPJ er den systematiserte samlingen av pasientens helseregistre og informasjon i digitalt format. Disse postene oppbevares i systemet som gjør lagring og overføring av informasjon enkelt. For eksempel har hver pasient et pasientdiagram, og en EPJ er en digital versjon av dette. En typisk medisinsk EPJ-rapport kan inneholde informasjon om pasientdemografi, medisiner, fremdriftsmerknader, helseproblemer, vitale tegn, vaksinasjoner, tidligere medisinsk historie, radiologirapporter og laboratoriedata etc.

EHR-systemet er utviklet for å lagre data nøyaktig og fange pasientens tilstand effektivt. De er sanntids pasientsentrerte poster som umiddelbart og sikkert leverer informasjonen til autoriserte brukere. En av de største fordelene med EPJ er at det gjør det mulig for pasienten å få medisinsk historie og resepter fra legen sin hvor som helst. Dette systemet er bygget for å gå utover standard kliniske data og gi et bredere syn på pasientenes medisinske tilstand.

EHR-funksjoner

 • Gi nøyaktig og oppdatert informasjon om pasientenes helse
 • Gi rask tilgang til pasientens medisinske rapport for en koordinert helsehjelp
 • Sikker deling av medisinsk informasjon mellom pasienter og andre klinikere
 • Reduksjon av kostnader gjennom redusert papirarbeid
 • Forbedre sikkerheten og personvernet til pasientdata
 • Hjelpe leverandører med å forbedre produktiviteten

Hva er fordelene med elektroniske helsejournaler?

Elektroniske helsejournaler tilbyr en rekke fordeler for både helsepersonell, pasienter og helsevesen. Her er noen viktige fordeler:

 1. Forbedret tilgjengelighet: EPJer gir enkel tilgang til pasientinformasjon når som helst og hvor som helst. Helsepersonell kan trygt få tilgang til pasientjournaler eksternt, noe som er spesielt fordelaktig i nødssituasjoner eller ved behandling av pasienter på tvers av ulike helseinstitusjoner.
 2. Forbedret koordinering av omsorg: EPJer legger til rette for bedre koordinering av omsorg blant helsepersonell, spesialister og andre interessenter som er involvert i en pasients behandling. All relevant informasjon, som sykehistorie, testresultater og behandlingsplaner, kan enkelt deles, noe som sikrer at alle som er involvert i pasientens omsorg er på samme side.
 3. Økt effektivitet: Ved å digitalisere helsejournaler effektiviserer EPJer administrative oppgaver som avtaleplanlegging, fakturering og reseptbehandling. Dette forbedrer arbeidsflyteffektiviteten, slik at helsepersonell kan bruke mer tid på pasientbehandling.
 4. Reduserte feil: EPJer minimerer risikoen for feil knyttet til uleselig håndskrift eller feilplasserte papirjournaler. Elektronisk dokumentasjon er standardisert og kan inkludere innebygde varsler og påminnelser for viktige oppgaver som medisinavstemming og allergivarsler, noe som reduserer sannsynligheten for medisinske feil.
 5. Dataanalyse og populasjonshelsestyring: EPJ-er muliggjør innsamling og analyse av store mengder pasientdata, som kan utnyttes til tiltak for håndtering av populasjonshelse. Helsepersonell kan identifisere trender, overvåke sykdomsutbrudd og implementere målrettede intervensjoner for å forbedre folkehelseresultater.
 6. Pasientempowerment: EPJer gir pasienter mulighet til å ta en mer aktiv rolle i sin helsereise. Pasienter kan få tilgang til sine egne helsejournaler på nettet, gjennomgå testresultater og kommunisere med helsepersonell på en sikker måte gjennom pasientportaler. Dette fremmer åpenhet og fremmer et samarbeidsforhold mellom pasienter og leverandører.
 7. Kostnadsbesparelser: Selv om den første investeringen i å implementere EPJ-systemer kan være betydelig, har studier vist at over tid kan bruk av EPJ-er føre til kostnadsbesparelser gjennom redusert papirarbeid, færre overflødige tester og forbedret effektivitet.

Elektroniske helsejournaler tilbyr en rekke fordeler som bidrar til bedre pasientbehandling, forbedrede helsetjenester og økt effektivitet i levering av helsetjenester.

Hovedinformasjon en EPJ inneholder

 • Laboratorieresultater: EPJ inneholder rapporter om alle pasientens laboratorietester. Med EPJ trenger pasienten og medisinsk klinikk ikke å oppbevare disse papirene separat i filen.
 • Bilder fra radiologi: EHR-systemet holder bildene fra røntgen som røntgenstråler, så når leverandøren trenger slike bilder, kan de enkelt få det fra EHR-systemet.
 • Allergiinformasjon og advarsler: Ulike personer har forskjellige helseproblemer, og all denne informasjonen er lagret i EPJ. EPJ-systemet viser alle typer allergiproblemer og andre slags ting en person er utsatt for.
 • Datoer for immunisering: Vaksineringsdatoene lagres i systemet og resten blir gitt til leger så vel som til pasientene når de faktiske datoene er nær.
 • Medisiner som er relevante for pasienten: EHR inkluderer medisinene som legen har forskrevet pasienten.
 • Pasientens medisinske historie: Dette systemet inneholder ikke bare data om den nåværende tilstanden, men også om pasientens tidligere medisinske historie.
 • Progress Notes: Progress Notes viser hvordan pasientens tilstand forbedres med den foreskrevne medisinen og behandlingen.
 • Demografi til pasienten: EPJ inneholder all informasjon om pasientens høyde, vekt, blodgruppe osv.

EHR har bidratt til å transformere måtene medisinsk behandling ble brukt til å bli gitt tidligere. Disse er bygget for å dele informasjonen med andre helsepersonell og organisasjoner som laboratorier, spesialister, apotek, beredskapsfasiliteter og klinikker på arbeidsplassen. Derfor kan det kalles som det viktigste knutepunktet der all informasjon om pasientens helse er lagret.

Helse-IT