Elektroniske helseregistre og diagnostikk

Elektroniske helsejournaler er ikke bare systemet for å lagre informasjonen på en systematisert måte; det er mye mer enn det. Elektronisk helsejournal (EPJ) bør regnes som grunnlaget for forbedring av helsetjenestene, da bedre medisinsk behandling kun kan gis når det er satset...

Helse-IT
Les mer