Elektronisk resept (e-resept)

E-forskrivning Betydning

Med fremveksten av digitalisering har alt på papiret som blir konvertert til et digitalt dokument vist seg å være en stor fordel for folket. Det har aldri vært så enkelt å administrere dokumentene trygt og sikkert.

I tidligere tider, med alt som ble spilt inn på...

Helse-IT
Les mer

Fjernovervåking

Fjernpasientovervåking (RPM) er definert som bruk av telehelsetjenester for å undersøke helseproblemene i rutine og dele informasjonen med helsepersonell for bedre resultater...

Helse-IT
Les mer